Rozkvetlá rezervace divokých koní

Jen těžko uvěřitelnou pozitivní proměnou prošla od svého založení rezervace divokých koní a dalších velkých kopytníků, která vznikla v roce 2015 u středočeských Milovic. Původní zanedbané pozemky plné černých skládek, kterým dominovalo několik málo druhů agresivních trav, postupně vystřídaly druhově bohaté pastviny.

Jejich pestrost překvapila i vědce, kteří v lokalitě v minulých týdnech prováděli výzkumy. „Ačkoli vyhodnocení všech dat bude trvat delší dobu, již dnes se dá bez nadsázky říci, že projekt pastvy velkých býložravců představuje jeden z vůbec nejúspěšnějších počinů v oblasti velkoplošného managementu nelesní krajiny v České republice. Jen v rozmezí dvou týdnů jsme zaznamenali přes sto kvetoucích takzvaně entomofilních, tedy hmyzem opylovaných druhů rostlin,“ upozornil botanik Štěpán Janeček z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ten ocenil nejen množství kvetoucích druhů, ale i rozmanitost stanovišť, kterou divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři dokázali vytvořit. „Díky aktivitě velkých kopytníků zde vznikla na desítkách hektarů unikátní mozaika druhově bohatých suchých širokolistých trávníků s prvky trávníků mezofilních luk a malých narušovaných ploch představujících přirozená stanoviště ruderální vegetace. Nejen samotné trávníky, ale i tato obnažená místa se stávají útočištěm ohrožené taxonů mizejících z naší zemědělské krajiny,“ zdůraznil Štěpán Janeček a navázal: „Pastva velkých býložravců se tak ukazuje jako velice efektivní nástroj pro ochranu, obnovu a péči o přírodně cenné luční biotopy.“

Foto: rozkvetlá pastvina v rezervaci, autor Michal Köpping

Sčítání aktuálně kvetoucích rostlin opylovaných hmyzem se uskutečnilo v rámci rozsáhlého botanicko-entomologického výzkum zaměřeného na rostliny a jejich opylovače, který probíhá na pastvinách velkých kopytníků v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice. „Nápad spočítat aktuálně kvetoucí druhy rostlin přišel poté, co kolegové z Karlovy univerzity oznámili, že mají vybavení na sledování pětatřiceti druhů rostlin, ale v rezervaci jich kvete mnohem více. Takže musejí rozmýšlet, které z nich do výzkumu zahrnout,“ vysvětlil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd ČR.

Nečekaně vysoký počet kvetoucích druhů tak odstartoval neplánované sčítání. „Vědomí, že se jistě dostaneme na 50 druhů, bylo samo o sobě vzrušující. V následujících dnech jsme tedy spojili síly a dali dohromady seznam kvetoucích bylin z těch částí pastvin, kde momentálně v terénu pracujeme. Když jsme se dostali na 106 druhů, říkali jsme si, že milovická pastevní rezervace kvete o sto šest. Nakonec jsme zjistili ještě dalších pět druhů, takže celkem v rezervaci kvete 111 druhů, což dalece předčilo naše očekávání,“ dodal Miloslav Jirků s úsměvem.

Foto: hadinec obecný, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_artenex

Vědci zároveň zdůrazňují, že sečtených 111 druhů nepředstavuje kompletní výčet místní vegetace. Seznam nezahrnuje trávy a jiné rostliny opylované větrem. Pro biologickou rozmanitost lokality jsou totiž klíčové právě květiny.

„Vysoký počet kvetoucích druhů produkujících nektar a pyl je důležitý pro fungování zdravých populací motýlů, včel a jiných opylovačů. Rostliny a opylovači spolu prodělali miliony let evoluce a vzájemně se přizpůsobovaly jeden druhému. Výsledkem je, že různé skupiny či dokonce jednotlivé druhy hmyzu se specializují na určité skupiny rostlin a naopak rostliny se barvou a celkovou morfologií květů přizpůsobily určitým skupinám opylovačů,“ upozornil Miloslav Jirků a navázal: „Má-li vztah rostlina opylovač fungovat, musí sosák do květu zapadnout jako klíč. Většina druhů hmyzu proto navštěvuje jen určité druhy a rody rostlin. Platí tedy, že čím více různých druhů nektarodárných bylin na lokalitě roste a kvete, tím více druhů hmyzu zde může žít.“

Více informací o rezervaci najdete zde.

Zdroj: https://www.ceska-krajina.cz/

Úvodní foto: kůň divoký, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_verastuchelova