Revitalizace mokřadní louky na Jihlavsku zlepšila podmínky pro místní živočichy

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice se již dlouhodobě snaží o záchranu a péči o přírodně cenné lokality v jejich okolí. A k bezpočtu zachráněných luk a mokřadů, které je možné v letošním roce navštívit, přibyla další lokalita – mokřadní louka pod Urbánkovým paloukem, nacházející se v blízkosti obce Víska u Kněžic na Jihlavsku. Cíl záchrany byl jasný, zachovat v místě podmáčený charakter louky, vybudovat nové tůně a částečně upravit nedaleký potok tak, aby se místo stalo přívětivější pro obojživelníky a další organismy a zároveň se podařilo udržet vodu v krajině.

V roce 2016 odkoupila ČSOP Kněžice část mokřadního biotopu na loukách pod Urbánkovým paloukem. Jedná se o zamokřenou lokalitu o rozloze asi 0,7 ha, jejíž součástí je i menší vodní plocha o velikosti 230 m2. Organizace se rozhodla na lokalitě, na které se podle předchozího průzkumu nacházely vzácné druhy bezobratlých živočichů, provést řadu managementových opatření vedoucích k posílení přírodního charakteru místa.

Jedním z hlavních zásahů bylo vybudování dvou drobných tůní, vhodných pro výskyt obojživelníků, následovala částečná úprava nedalekého potoka a s využitím vytěžené zeminy byl vytvořen val, sloužící jako protierozní opatření proti vtoku vody z vedlejšího pole. Rovněž byla provedena prořezávka náletových dřevin, sečení a odklizení pokosené travní hmoty, což je důležité pro některé skupiny živočichů, zejména obojživelníky, pro něž je vysoký travní porost téměř neprostupnou bariérou.

V prvotních etapách bylo na lokalitě provedeno podrobné mapování bezobratlých živočichů, které prokázalo výskyt 122 druhů brouků, 39 druhů denních motýlů, 3 druhy vřetenušek a 86 druhů pavouků. Louka se ale může pyšnit také výskytem řady vzácných druhů obratlovců, jejichž mapování následovalo v další fázi.

Mezi obojživelníky sem zařadíme čolka obecného, ropuchu obecnou nebo skokana krátkonohého. V loňském roce mapovatelé na místě zaznamenali výskyt 30 druhů ptáků, mezi nimiž jsou některé velmi významné, jako bekasina otavní, holub doupňák nebo čáp černý.

Foto: čolek obecný

Na své si na této mokřadní louce přijdou i milovníci rostlin. Dlouhodobě strojově kosené části hostí populace celé řady typických druhů rostlin vlhkých luk, jako je prstnatec májový, všivec ladní, hadí mord nízký, kozlík dvoudomý, suchopýr úzkolistý a další. Na nekosených plochách se vyskytuje například tužebník jilmolistý, skřípina lesní, přeslička bahenní a na sušších místech také třtina křovištní.

Projekt byl realizován v rámci programu Blíž přírodě, a to za finanční podpory společnosti NET4GAS, generálního partnera Českého svazu ochránců přírody. Cílem programu je především zpřístupňování přírodně cenných lokalit veřejnosti, ale zaměřuje se také na obnovu významných přírodních lokalit.

Autor fotografií: Ing. Filip Kounek, Ph.D.

Zdroj: ČSOP Kněžice