Publikace informuje o problémech v ochraně lesa

Co všechno mělo vliv na poškození lesů v loňském roce a na jaké škodlivé činitele by si měli dát lesníci pozor v roce letošním, shrnuje publikace Zpravodaj ochrany lesa. Jako již tradičně vyšla u příležitosti konání mezinárodní konference Škodliví činitelé v lesích Česka, kterou v Průhonicích pořádala Lesní ochranná služba při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Zpravodaj ochrany lesa  přináší čerstvé poznatky z českých, slovenských a polských lesů. V jednotlivých článcích se čtenáři dozví, jaký vliv na stav porostů v konkrétních oblastech měli živočišní škůdci, jak a kde nejvíce se projevují houbové choroby nebo jaké jsou změny v registraci přípravků na ochranu lesa pro rok 2017. Dvacátý svazek Zpravodaje ochrany lesa je dostupný na webových stránkách VÚLHM, konkrétně na tomto odkazu: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravodaj_ochrany_lesa/ZOL_20-2017.pdf.pdf