Projekt zmapoval objem a sortiment dříví zpracovaného v roce 2013 v České republice

Objem a sortiment dříví zpracovávaného v České republice v roce 2013 zmapoval projekt, na němž se podílely kromě Lesů ČR také ministerstva a další subjekty. Lesnicko-dřevařský sektor získal díky detailnímu šetření přehled o českých zpracovatelských kapacitách. Obdobný projekt se v rezortu neřešil posledních dvacet let.

Záměr iniciovala v roce 2014 Česká zemědělská univerzita v Praze. Podpořily ho Lesy České republiky spolu s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Vojenskými lesy a statky a Společenstvem dřevozpracujících podniků ČR. Během dvou let – 2014 a 2015 bylo osloveno 717 dřevozpracovatelských provozoven – 713 pil, dvě provozovny, které vyrábějí plošné materiály (OSB desky) a dva subjekty z papírenského průmyslu. „Obrátili jsme se také na malé zpracovatele dřeva, aby měly výsledky vysokou vypovídací hodnotu,“ uvedl za projektový tým obchodní ředitel Lesů ČR Radovan Srba. V České republice se ročně vytěží přibližně 16 milionů krychlových dříví, z toho jsou více než tři miliony zpracovány v zahraničí. Zapojené provozovny ročně zpracují 11,7 milionů metrů krychlových dříví. Projekt tedy postihl přibližně 92 procent dříví zpracovaného v České republice. Projektoví partneři letos opět vyzvou významnější zpracovatele dříví k aktualizaci dat. „Veškerá data jsme zpracovali a zveřejníme je v únorovém vydání časopisu Lesnická práce a na našem webu. Všem účastníkům terénního šetření děkuji,“ dodal ředitel Srba.

Zdroj:  E. Jouklová,  Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p., 1. února 2016