Prestižní cena pro lesnický výzkum

Významné ocenění na letošním veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích získal Ing. Jakub Černý, Ph.D. z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Útvaru pěstování lesa v Opočně.

Z rukou RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., předsedy České akademie zemědělských věd, převzal Jakub Černý ocenění za 3. místo v soutěži Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce.

Foto: Ing. Jakub Černý, Ph.D., a RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd

Cenu získal za článek Air temperature is the main driving factor of radiation use efficiency and carbon storage of mature Norway spruce stands under global climate change.

Impaktovaný článek se zabývá efektivitou využití slunečního záření (RUE) a ukládáním uhlíku v mýtně zralých smrkových monokulturách. Ve studii byl sledován vliv hlavních meteorologických proměnných na výše uvedené parametry fotosyntetické asimilace a pro hodnocení RUE byl využit zcela inovativní přístup. Výsledky studie odráží možnosti pěstování smrku ztepilého podél vertikálního gradientu ČR v rámci vyrovnaného uhlíkového lesnictví v podmínkách probíhající globální klimatické změny.

Foto: Ing. Jakub Černý, Ph.D., třetí zleva

Úvodní foto: Ing. Jakub Černý, Ph.D., a doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel VÚLHM.