Přehrážky a tůně v lesích na Jaroměřsku zpomalí odtok a zvednou hladinu podzemní vody

Dvaadvacet přehrážek a čtyři tůně zadržují vodu v lesích u Rasošek na Jaroměřsku v Královéhradeckém kraji. Lesy ČR dokončily v rámci vlastního programu „Vracíme vodu lesu“ plošné vodohospodářské opatření za 386 tisíc korun bez DPH, které zvýší hladinu podzemní vody a zpomalí její odtok z krajiny.

Podnik nyní dokončil druhou etapu navazující na první z roku 2020, kdy se na odvodňovacích příkopech v lesích u Rasošek instalovalo devatenáct přehrážek a vyhloubila se jedna tůň. Letos se instalovaly dvě kamenné přehrážky a jedna z dřevěné kulatiny.

„Umístění jsme pečlivě zvažovali, aby bylo opatření co nejefektivnější. Zásadní je jejich vzdouvací a retenční funkce, která na přilehlých pozemcích ovlivňuje hladinu podzemní vody. Díky zadržené vodě se staly upravené příkopy útočištěm obojživelníků, vážek a dalších lesních živočichů,“ řekl Zbyněk Morkus, náměstek ředitele pro vodní hospodářství a investice na oblastním ředitelství Lesů ČR východní Čechy.

V místě nechali vodohospodáři také vyhloubit tři různě velké bezodtokové tůně, které zadržují vodu na 300 metrech čtverečních. „Chtěli jsme tím vytvořit zásobárnu vody na léto, kdy půda vysychá,“ dodal.

Lesy ČR investují do obnovy vodních nádrží, revitalizace toků, tůní a mokřadů v celé zemi stovky milionů korun ročně. Více čtěte zde: www.vracimevodulesu.cz.

Zdroj: https://lesycr.cz/