Předběžné tržní konzultace k veřejným zakázkám na letecké aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech

Ministerstvo zemědělství (dále jen “zadavatel“) připravuje veřejné zakázky s názvem „Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory) v letech 2015 – 2016“ a „Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Orlické hory, Vysočina, Slezské Beskydy) v roce 2015“.

Své záměry a představy o podmínkách soutěže představí v rámci veřejné předběžné tržní konzultace, která se bude konat ve čtvrtek 5. 3. 2015 od 14:00 hod.v hlavní budově zadavatele v místnosti č. 400, na adrese Těšnov 17/65, 110 00, Praha 1 – Nové Město a zároveň Vás na tuto akci zve.

Předběžná tržní konzultace podle nové evropské zadávací směrnice (2014/24/EU) je možností zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich možnosti a návrhy řešení. V rámci zvoleného modelu bude představen záměr zadavatele, včetně některých navrhovaných detailů jak předmětu veřejné zakázky, tak zadávacího řízení. Dodavatelé se pak budou moci k navrhovaným parametrům zakázky vyjádřit.

Možnost účastnit se tohoto jednání je otevřená.

Pro bližší informace lze kontaktovat:

Ing. Jiří Bílý, Ph.D
tel. 221 81 2272
e-mail: jiri.bily@mze.cz

nebo

JUDr. Miloslav Stodola
tel: 221 81 2900
e-mail: miloslav.stodola@mze.cz

Žádáme Vás o potvrzení Vaší účasti na výše uvedené e-mailové adresy.

Přílohy

Příloha č. 1 (PDF, 1 MB)

Příloha č. 2 (PDF, 1 MB)

Zdroj: MZe ČR, 3. března 2015