Prameniště Červená studánka, historický zdroj vody pro Lednici, se zpřístupňuje veřejnosti

V sobotu 5. listopadu byl za účasti veřejnosti slavnostně představen projekt zpřístupnění historického prameniště Červená studánka, které v minulosti sloužilo jako zdroj vody pro město Lednice. V rámci projektu, který realizoval Český svaz ochránců přírody Lednice, proběhlo také ošetření břehových porostů blízkého vodního toku. Celá akce byla financována společností NET4GAS v rámci programu Blíž přírodě (www.blizprirode.cz).

Prameniště Červená studánka, ležící asi 2,5 km západně od obce Lednice, sloužilo od konce 19. století jako zdroj pitné vody právě pro Lednici. Z jímky, kterou chrání drobná budova z červených cihel, vedl zhruba šest kilometrů dlouhý vodovod až do centra města. Na pozoruhodnou stavbu se rozhodla místní obyvatele i kolemjdoucí turisty upozornit základní organizace Českého svazu ochránců přírody Lednice a u Červené studánky zpřístupnila schodiště vedoucí od nedaleké cyklostezky. K budově umístila informační panel s historickými souvislostmi o celé stavbě.

„Voda se stává jedním z kritických elementů naší doby. Klimatické změny způsobují, že nedostatek vody sužuje i místa v naší republice, která dříve se suchem bojovat nemusela, a proto nám jako Českému svazu ochránců přírody Lednice přišlo vhodné poukázat na to, jak zásobování vodou řešili naši předci. Chceme, aby Červená studánka sloužila jako odpočinkové ale i informativní místo pro místní obyvatele a třeba i cyklisty, kteří využívají zdejší cyklostezku“, říká Vlastimil Sajfrt, autor projektu a člen Českého svazu ochránců přírody Lednice.

Kromě zpřístupnění Červené studánky provedl spolek v rámci projektu také ošetření břehových porostů u vodního toku vedoucího od historického prameniště k potoku Včelínek. Tyto porosty jsou tvořeny více než 40 let starými dožívajícími topoly, vrbami a v podrostu bezem černým.

U části topolů proběhl ořez na torzo. Podle zkušeností spolku následně tato torza obrazí a topoly bude možné pěstovat tzv. na hlavu. Jedná se o způsob péče o dřeviny, který hojně využívali naši předci. Více o hlavatých topolech se návštěvníci dozvědí na informačních tabulích, které spolek instaloval u cyklostezky.

Z části hmoty, která zbyla z výřezu topolů, byly vybudovány tzv. ptáčníky, které slouží jako úkryty pro ptáky, část pak byla ponechána na místě k samovolnému rozpadu. Toho využívají některé druhy hmyzu pro svůj vývoj.

Nejsnáze se návštěvník dostane k Červené studánce (48.7894264N, 16.7490769E) na kole, a to po Lednické cyklostezce vedoucí od Nejdku do obce Hlohovec. Pěší přístup od nejbližšího kapacitního parkoviště je cca 1,2 km. Kromě zajímavých informací o historickém prameništi a hlavatých topolech může návštěvník využít místo Červené studánky k odpočinku. V rámci projektu byla na místě instalována také lavička.

Český svaz ochránců přírody Lednice působí v oblasti dlouhodobě. Organizace je zároveň pozemkovým spolkem, a kromě péče o okolí Červené studánky, které pravidelně seče a stará se o hlavaté vrby, se věnuje péči o další lokality v okolí.

Naučná stezka vznikla za finanční podpory generálního partnera Českého svazu ochránců přírody, společnosti NET4GAS. Jedná se o 115. přírodně zajímavou lokalitu zpřístupněnou veřejnosti v rámci programu Blíž přírodě a osmou lokalitu otevřenou v Jihomoravském kraji. Podrobnější informace o těchto lokalitách a spolupráci společnosti NET4GAS s Českým svazem ochránců přírody přináší web www.blizprirode.cz

Zdroj: Český svaz ochránců přírody