Semináře Priority a opatření v lesním hospodářství

Ústav zemědělské ekonomiky a informací zve potenciální žadatele o granty z Programu rozvoje venkova na dva jednodenní semináře pořádané pod záštitou Ministerstva zemědělství – Sekce lesního hospodářství. Seminář seznámí účastníky s novými pravidly Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 se zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesům a lesnímu hospodářství.

Podrobné informace, termíny a program seminářů naleznete zde: http://bit.ly/2cjsuBq