Použití plastových chráničů sadebního materiálu lesních dřevin při umělé obnově lesa a zalesňování

Plastové chrániče jsou účinným prostředkem ochrany výsadeb listnáčů proti poškození zvěří a současně stimulují jejich růst po výsadbě. Jsou tedy určitou alternativou ochrany před škodami zvěří v místech, kde z různých důvodů nechce nebo nemůže vlastník lesa použít náročnější oplocení výsadeb.

Výzkumem byly ověřeny a stanoveny základní podmínky a postupy, jak tuto metodu úspěšně využívat při umělé obnově lesa. S tím souvisí doporučení pro výběr typů a parametrů chráničů, vhodných druhů dřevin, parametrů sadebního materiálu, zásady správné instalace chráničů, rady a doporučení pro výběr vhodných lokalit a péči o sadební materiál v chráničích i po jeho vyrůstání nad chrániče.

Růst sadebního materiálu v chráničích má svá specifika, projevující se zejména zintenzivněním výškového růstu stromků, tloušťkový přírůst kmínků stromků je ovšem v této fázi nižší. Tento nepoměr výškového s tloušťkového růstu se však relativně rychle napravuje ve fázi, kdy stromky vyrůstají nad úroveň plastového chrániče. Nedílnou součástí chráničů musí proto být kvalitní opěrné kůly, které udrží nejen stabilitu plastových chráničů, ale jsou oporou stromků i po několik následujících roků, než se dokonale upraví jejich stabilita zvýšeným tloušťkovým přírůstem.

Při dodržení uvedených postupů a výběru vhodného typu chrániče je možné ochránit stromky před poškozením zvěří a dosáhnout významného stimulačního efektu na růst stromků. V porovnání s růstem sadebního materiálu ve venkovních podmínkách bývá tak přírůst stromků v chráničích podstatně vyšší, což významně zkracuje období nutné pěstební péče do stadia zajištěné kultury. Použití plastových chráničů je efektivní pro výsadby na menších plochách, pro vylepšování kultur, prosadby a podsadby. Nutné je použití silnějšího sadebního materiálu s vysokou morfologickou a fyziologickou kvalitou.

více na: Metodika Použití plastových chráničů sadebního materiálu lesních dřevin při umělé obnově lesa a zalesňování

Zdroj: A. Jurásek, J. Bartoš, J. Leugner, J. Martincová, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., VS Opočno