Potomstvo černé borovice z Francie se osvědčilo i v českých podmínkách

Celkem devět různých potomstev (proveniencí) borovice černé ze sedmi evropských zemí porovnávají vědci na výzkumné ploše, která se nachází ve středních Čechách.

Aby bylo možné odpovědět na otázku, zda se černé borovici ze Středomoří daří v českých podmínkách, provedli zde výzkumní pracovníci hodnocení na růst a zdravotní stav stromů.

V době realizace vlastních měření a odběrů vzorků bylo borovicím 41 let. Jedná se o borovice z  Bosny a Hercegoviny, Srbska, Chorvatska, Bulharska, Řecka, Francie a Slovenska.

Při hodnocení kvantitativních a kvalitativních růstových charakteristik se nejlépe osvědčilo potomstvo Les Bares, Oise (Francie) a potomstvo kulturního původu z Liptovského Hrádku (Slovensko). Hůře se v tomto směru projevilo zejména potomstvo Škrta Nišan, Banja Luka z Bosny a Hercegoviny. Velká pozornost byla věnována zdravotnímu stavu vzhledem k nápadnému prosychání zjišťovanému v České republice u borovice černé v posledním období. I na provenienční ploše bylo zaznamenáno výrazné odumírání stromů a známky zhoršeného zdravotního stavu u velké části rostoucích jedinců. Analýza ukázala, že provenience, které nabývají větších růstových dimenzí, lépe odolávají tlaku prostředí. U některých z nich byla však i přes příznivé růstové vlastnosti zjištěna vyšší citlivost ke stresu působenému životnými (houby, hmyz) a neživotnými (klima) vlivy. Aktuální poznatky výzkumu proto nabádají k opatrnosti při dalším doporučování pěstování tohoto druhu borovice v našich podmínkách.

Areál přirozeného výskytu borovice černé sahá od severní Afriky přes jižní Evropu až do Malé Asie. Jde o hospodářsky nejvýznamnější jehličnan jižní Evropy, který dorůstá výšky 20 až 50 metrů a dožívá se kolem 360 let, podle některých autorů až 1000 let. Mimo svou původní oblast výskytu našel tento druh využití nejen v lesním hospodářství a krajinářství, ale i v rekultivacích, ochraně půdy před erozí, při stabilizaci písečných dun a podobně.

Zdroj: P. Novotný, R. Modlinger, V. Pešková, J. Čáp: Vyhodnocení růstu a zdravotního stavu proveniencí borovice černé (Pinus nigra ARNOLD) ve středních Čechách ve věku 41 let. Zprávy lesnického výzkumu, 57 (3): 266-273.