Poslanci znovu rozhodovali o novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Přehlasovali veto

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslanci v úterý už napotřetí odhlasovali novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění pravidla národních parků. Hlasování předcházelo prezidentské veto zákona. Novela začne platit v červnu letošního roku. Proti novele se ohrazují starostové ze Svazu obcí Národního parku Šumava. Podle kritiků omezí rozvoj obcí a turistiku v šumavském parku. Naopak ředitelé národních parků a ministerstvo životního prostředí tvrdí, že novela přinese parkům lepší ochranu přírody.

„K prvnímu červnu bude platit novela zákona, která je špatnou zprávou pro šumavskou přírodu, šumavské obce a jejich obyvatele, zemědělce a návštěvníky národního parku. Novelu zákona je nutné spatřovat v kontextu s dalšími ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a judikátů nejvyššího správního soudu. Ustanovení novely o nerušeném průběhu přírodních jevů na převážné většině území národního parku jednoznačně vymezuje člověka a jakýkoliv jeho vliv mimo toto území. V průběhu legislativního procesu předložil Svaz obcí Národního parku Šumava dostatečné množství konkrétních připomínek a námitek, které nebyly Poslaneckou sněmovnou vyslyšeny,“ vyjádřili starostové svůj názor v tiskové zprávě Svazu obcí NP Šumava.

Oproti tomu ministr životního prostředí Richard Brabec je s přijatou novelou spokojený: „Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum nad demagogií a snahou nechat po další léta národní parky, především ten šumavský, v další nejistotě. Zákon přinese parkům nejenom stabilitu v podobě 15letého moratoria na změnu zonace, ale také zvýší jejich atraktivitu tím, že plošné omezení vstupu mimo vyhrazené cesty v 1. zónách nahradí klidovými územími, a tak otevře dosud nepoznaná místa turistům a zájemcům o poznávání přírody.“

Podle serveru http://www.ekolist.cz podají šumavské obce na nová pravidla parku ústavní stížnost.

Podrobnosti jsou zde: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sumavske-obce-podaji-ustavni-stiznost-na-nova-pravidla-parku

Plné znění tiskové zprávy Svazu obcí NP Šumava je k dispozici zde: http://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=13851

Vyjádření Ministerstva životního prostředí k novele zákona o ochraně přírody a krajiny je zde: http://www.mzp.cz/cz/news_170404_114

Foto Roklanského potoka na Šumavě: Marta Čížková