Poslanci mají šanci vyřešit nejpalčivější problémy české myslivosti

Lesníci, sedláci, vlastníci půdy a ekologické organizace apelují na poslance a poslankyně, kteří nyní nesou odpovědnost za stav našich lesů a polí, aby doplnili novelu zákona o myslivosti o potřebné změny. Upozorňují, že v opačném případě miliardy investované do obnovy lesů přijdou vniveč.

Vládní návrh novely zákona o myslivosti ve středu 24. března prošel prvním čtením a směřuje k podrobnému projednání k Zemědělskému výboru i Výboru pro životní prostředí. Výbory by měly zohlednit požadavky vlastníků pozemků, sedláků, lesníků a organizací ochránců přírody, kteří upozorňují především na ničení lesů a zemědělských plodin přemnoženou spárkatou zvěří a nemožnost tomu účinně bránit ani řádně uplatňovat škody.

Novela zákona o myslivosti, připravená ministerstvem zemědělství, totiž ani po přijetí a zapracování části připomínek odborných organizací neodpovídá dnešním potřebám. Proto celkem osm významných organizací již v polovině července loňského roku deklarovalo jednotný postup při prosazení nejpotřebnějších změn, které je třeba urychleně v zákonu o myslivosti nastavit.

Foto: Srnec v krokusech, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_urospoteko

SVOL podporuje vládní novelu Zákona o myslivosti, zároveň ale upozorňuje, že práce na ní nekončí. „Vládní novela Zákona o myslivosti reflektuje potřebu snížení vysokých stavů spárkaté zvěře, které způsobují nadměrné škody na znovuzalesněných holinách po kůrovcové kalamitě. Vládní návrh však vůbec neumožňuje řešit škody ve vlastních lesích menším vlastníkům. SVOL přichází s návrhem snížení minimální výměry honitby vlastní na 250 ha,“ uvádí za SVOL předseda Komory soukromých lesů Ing. Richard Podstatzký a dodává:

„To znamená, že pokud má někdo souvislou výměru např. 400 ha pozemků, tak bude mít konečně možnost snížit stavy zvěře a nebude se muset spoléhat jen na cizí osoby, které mají myslivost jen jako koníčka a jejich zájmem je stavy zvěře navyšovat. Aby se předešlo zániku současných honiteb a dlouhým soudním řízením, tak SVOL podmiňuje v pozměňovacím návrhu vznik vlastní honitby tím, že nedojde ke snížení ostatních dotčených honiteb pod hranici 500 ha a o uznání honitby vlastní rozhodne státní orgán správy myslivosti vždy až k 31. 12. roku následujícího po zažádání. Tyto dvě podmínky zachovají všechny současné honitby a úřad bude mít dostatečnou lhůtu k tomu, aby nebyl zahlcen vícero požadavky o uznání honitby vlastní. Dle zjištění SVOL se může požadavek o uznání nových honiteb vlastních týkat zhruba 2% honiteb. V České republice je přes 5000 honiteb, takže předpokládáme, že by mohlo dojít ke vzniku cca 100 nových honiteb.“

Celé znění tiskové zprávy je ke stažení zde.

Mohlo by vás zajímat: Škody způsobené spárkatou zvěří zblízka

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Úvodní foto: Jelen u silnice, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_garytog