Pomocník pro menší vlastníky lesů – mobilní hydraulický naviják

Strnady – 13. března 2018 – Jednou z nejnáročnějších činností při těžbě dřeva je přibližování dříví z porostu na odvozní místo. Při nešetrném vyklizování může docházet k poškozování lesní půdy a tvorbě erozních rýh. Jednou z možností, jak se chovat šetrně k lesu a přitom efektivně realizovat tuto činnost, je využívání malé lesní mechanizace, která je vhodná i pro drobné vlastníky lesů.

Výzkumníci z Lesnických fakult ČZU v Praze a MENDELU v Brně a VÚLHM, v. v. i., pro tyto účely testovali mobilní hydraulický naviják. Jejich cílem bylo vyzkoušet sestavu hydraulického navijáku a pohonné jednotky, charakterizovat její využití při vyklizování dříví a posoudit ekonomické náklady. Naviják rovněž využili při studiu mechanického namáhání stromu jako simulaci větru. Své poznatky shrnuli do certifikované metodiky: Mobilní hydraulický naviják a jeho využití při vyklizovaní dříví ve specifických podmínkách.

Malé mobilní navijáky nacházejí uplatnění nejen při vyklizování, ale i při přípravě pracovišť. Mohou na místo dopravovat dílce smyků, cívky s lanem apod. Hlavními přednostmi testovaného stroje jsou malé rozměry a nízká hmotnost při velké tažné síle. Snadno jej může ovládat dvojice pracovníků (dřevorubec, obsluha navijáku), je lehce transportovatelný na větší vzdálenost (kufr automobilu typu combi, vozík), díky konstrukci umožňuje pohodlný pojezd terénem a je lehce přepravitelný i v lesním porostu. Potenciální tažná síla stroje (55 kN při pomalém navíjení) přináší značnou výhodu oproti běžným přenosným typům navijáků a umožňuje soustřeďování dříví nadprůměrných dimenzí. Proto je naviják vhodný do extrémních terénů s malými objemy rozptýleného dříví. Je možné jej využít pro vyklizování na relativně krátké vzdálenosti do 50 m (bez přesunutí navijáku).

Pohonná jednotka navijáku může dále díky snadné rozpojitelnosti hydraulického vedení sloužit jako zdroj energie pro další zařízení, jako např. štípačku, hydraulickou řetězovou pilu, malou lesní lanovku, nebo další zařízení poháněná hydromotorem.

Cena soupravy na trhu je řádově několik desítek tisíc korun. Nejedná se tedy o nějak závratnou investici. Předpokládaná doba provozu zařízení je 500 hodin ročně. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně levné zařízení, lze uvažovat o uhrazení celé kupní ceny pořizovatelem. Není ani potřeba platit pojištění a daně, jako je tomu často u jiných přibližovacích prostředků.

Zařízení je nejvhodnější pro drobné vlastníky lesů. V České republice je vlastníky lesa asi 150 000 fyzických osob. Průměrná rozloha jejich lesa činí 3 ha. Pouze 0,3 % vlastníků mělo větší majetek než 50 ha. Pro takto malé vlastníky je potenciál větší lesní mechanizace nevyužitelný a neekonomický. Majitelé malých lesů proto hledají řešení, která umožňují zvýšení zisku s malými investicemi. Často tak využívají služeb jiných subjektů, které jim soustřeďování dříví provádějí.

Roztroušenost pozemků někdy navíc neumožňuje hospodárné využití družstevních prostředků, pokud je vůbec vlastník členem nějakého družstva. Malí vlastníci navíc často ani nemají peněžní prostředky k nákupu drahé mechanizace. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že banky malým vlastníkům nechtějí poskytovat úvěry, a pokud jim prostředky půjčí, vlastník má často velký problém s jejich splácením. I z tohoto důvodu je u menších vlastníků v poslední době možné pozorovat využívání drobnější víceúčelové mechanizace v podobě čtyřkolek, přívěsů za terénní automobily atd., které se dají využít i jinak než při práci v lese a do jisté míry jsou schopny nahradit traktor. Testovaná sestava je proto pro drobné vlastníky lesa výhodná.

Sestava může být dobře využita i v arboristice, kde se možnosti pro efektivní využití navijáku vyskytují častěji než v lesnictví. Transport dříví se zde realizuje spíše na krátkou vzdálenost, objem dříví je relativně nižší (často jen jeden strom), naopak relativně vysoký je výskyt stromů větších dimenzí, které vyžadují velkou tažnou sílu při vyklizování. Další potenciální skupinou uživatelů mohou být farmáři, kteří mimo výše uvedené situace (lesní těžba, zpracování stromů mimo les) mohou naviják využít i k dalším účelům v zemědělství.

Kompletní text o využití mobilního hydraulického navijáku si lze stáhnout na: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/LP_6_2017.pdf

Kontakt za kolektiv autorů: Ing. Václav Štícha, Ph.D., FLD ČZU v Praze, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol, e-mail: sticha@fld.czu.cz

Ilustrační foto 1: autor Jan Řezáč archiv autorů metodiky

Ilustrační foto 2 a 3: archiv autorů metodiky