Počet lesních pedagogů u Lesů ČR stoupá

U Lesů ČR stoupá počet lesních pedagogů – zaměstnanců podniku, kteří získali certifikát o absolvování kurzu lesní pedagogiky a mohou tak vzdělávat širokou veřejnost v oblasti lesnictví a lesním hospodářství.  Nově mají Lesy ČR o 16 lesních pedagogů víc. Celkový počet lesních pedagogů u Lesů ČR tak v současnosti činí 173.

Noví lesní pedagogové nedávno absolvovali základní kurz lesní pedagogiky pořádaný Sdružením lesních pedagogů ČR, který se uskutečnil na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě. Program kurzu zahrnoval jak teoretickou přípravu v podobě přednášek ze základů pedagogiky, psychologie a didaktiky, tak i praktický výcvik v prostorách školního polesí Valešovice.

V závěru odborného kurzu museli adepti lesní pedagogiky samostatně připravit interaktivní a zážitkový program pro skupiny žáků základních škol. Budoucí lesní pedagogové dostali šanci si své nově získané znalosti, informace a dovednosti vyzkoušet přímo v terénu. V připravených programech nechyběla seznamovací kola lesních pedagogů s žáky, různé hry,  poznávání dřevin, pobytových znaků zvěře a další aktivity spojené s prožitkem a smyslovým vnímáním lesního prostředí a veškerých činností a zákonitostí v něm probíhajících.

Vyvrcholením odborného kurzu se stalo slavnostní předávání certifikátů úspěšným absolventům kurzu. Lesní pedagogika představuje jednu z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

V roce 2010 uspořádaly Lesy ČR celostátně téměř 700 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku. Celkem se v roce 2010 zúčastnilo všech pořádaných akcí téměř 80 tisíc účastníků, kterým lesní pedagogové věnovali více než 4 150 hodin. Jednalo se především o akce typu Dny s LČR, které se těší rok od roku stále větší návštěvnosti.

Od loňského roku má navíc lesní pedagogika v rámci ČR jednotná pravidla. Zástupci Lesů České republiky, Ministerstva zemědělství a řady lesnických organizací podepsali dokument nazvaný „Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů”. Dokument obsahuje zásady a společná pravidla realizace a rozvoje lesní pedagogiky pro jednotlivé lesnické a ostatní subjekty zabývající se environmentálním vzděláváním. Lesní pedagogika se tak může stát součástí komunikační strategie celého odvětví lesního hospodářství.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR