Petice SVOL: vyzýváme vládu a Parlament ČR k řešení situace vlastníků malolesů

Probíhající kůrovcová kalamita obnažila problémy vlastníků lesů malých výměr, kteří se v důsledku nefunkčního modelu státní správy lesů i neefektivního systému činnosti odborného lesního hospodáře ocitli prakticky bez jakékoliv pomoci státu při ochraně lesů i následné obnově a výchově lesních porostů. SVOL proto inicioval petici „Za podporu dobrovolného sdružování vlastníků lesů a zajištění trvale udržitelného hospodaření v malolesích i do budoucna“. Až do 30. ledna 2022 na ni bude sbírat podpisy občanů ČR.

Od petice si SVOL slibuje, že se vláda a zákonodárci konečně začnou problematikou zabývat a naleznou pro ni vhodná řešení. „Neexistence fungujících sdružení vlastníků je jednou z několika příčin žalostného stavu našich lesů,“ uvádí Jiří Svoboda, předseda SVOL a pokračuje: „Malí vlastníci byli po nástupu kůrovcové kalamity ponecháni napospas, a byli vystaveni situaci, kterou nedokázali zvládnout. Ve velké většině postrádali informace a obchodní vazby v okamžiku, kdy bylo třeba urychleně těžit a zejména asanovat a prodávat dříví. SVOL jako jediná organizace sdružující nestátní vlastníky lesů má morální povinnost pomoci i těm vlastníkům, kteří se patrně nikdy nestanou naším členem, ačkoliv bychom je samozřejmě v našich řadách rádi uvítali.“

Podpora vzniku a činnosti dobrovolných sdružení je podle SVOL jediným řešením, jak může stát účinně a efektivně pomoci právě vlastníkům lesů malých výměr. I jejich lesy plní rozličné ekologické, sociální a ekonomické funkce využívané celou veřejností. Vedle nutnosti podpory biologické rozmanitosti lesů a jejich adaptace na současnou klimatickou změnu u nich nelze opomenout ani potřebu hospodářského rozvoje venkovských oblastí.

Při jednání s politiky i vedením a pracovníky Ministerstva zemědělství SVOL mnohokrát upozorňoval na neutěšenou pozici vlastníků lesů malých výměr v ČR a předložil i návrhy na řešení situace. Již v roce 2015 připravil návrh novely zákona o lesích, kde řešil i tuto problematiku. Přes slibně se vyvíjející jednání se ale nepodařilo novelu postoupit do legislativního procesu.  V roce 2020 SVOL úspěšně prosadil do opatření a nástrojů vládou schválené Koncepce státní lesnické politiky a jejího Aplikačního dokumentu odstranění překážek pro různé formy sdružování vlastníků lesů. Termín pro splnění tohoto úkolu byl MZe stanoven na rok 2026.

Na základě podnětů svých členů, ale i zkušeností tisíců dalších drobných vlastníků je SVOL přesvědčen o nutnosti začít pracovat na změně lesnické legislativy a řešení problémů správy malolesů co nejdříve.

Občané ČR prostřednictvím Petice žádají vládu a Parlament České republiky, aby:

  1. Vzaly na vědomí význam obhospodařování lesů malých výměr v souvislosti s klimatickou změnou.
  2. Pro účinnou a efektivní pomoc drobným vlastníkům při obhospodařování jejich lesních majetků (zejména při ochraně proti kůrovci, obnově kalamitních holin a výchově nově založených lesních porostů) urychleně přijaly změnu legislativy umožňující dobrovolné sdružování drobných vlastníků lesů, zejména formou tzv. službových spolků.
  3. Vyčlenily ve státním rozpočtu adekvátní finanční prostředky k nastartování procesu sdružování lesních majetků malých výměr a podpoře jejich činnosti.

Krajem typickým velkým množstvím menších lesních majetků jsou například Vysočina, Jihočeský kraj nebo Středočeský kraj. Předseda regionální organizace SVOL Miroslav Pacovský podotýká: „Nestátní vlastníci ve Středočeském kraji si rozhodně nemyslí, že kůrovcová kalamita je za námi a je třeba varovat před přehnaným optimismem i co se týče vývoje cen za dřevo, kde tyto tržby jsou rozhodujícím příjmem vlastníků lesů, což nám ukazuje závěr roku, kdy opětovně dochází k poklesu cen. Tuto nepříznivou situaci rozhodně neulehčila podpora státu s přiznanou částkou na metr krychlový, v případě kompenzace za nižší zpeněžení jehličnatého dřeva za  rok 2020. Sdružování vlastníků lesů podle všech poznatků z praxe vidím jako krok správným směrem.“

Petici a možnost stáhnout podpisový arch najdete ZDE.

Zdroj: https://www.svol.cz/

Ilustrační foto: lesy v Povltaví u Nového Knína, autor Jan Řezáč