Patří smrk do české krajiny?

Z hlediska ekologie a historie smrku se nedá říci, že by smrk nepatřil do krajiny ČR. Jednak se u nás vyskytoval už za doby ledové a dodnes se na našem území vyskytuje v podobě klimaxových a azonálních smrčin. Z ekologického hlediska se u nás smrčiny přirozeně vyskytují v nadmořské výšce od 900 m. n. m. Jsou známa jako klimaxové čili původní přirozené smrčiny, které jsou stálé a neměnné už po staletí, tisíciletí…..(např.: Klimaxová smrčina na hřebenech Šumavy, kde se vyskytuje v nadmořské výšce při 1200 m. n. m.), tvoří jej původní šumavský ekotyp smrku s přídavkem pionýrské dřeviny jeřábu.. Azonální smrčiny se vyskytují například též na Šumavě, kde jsou uzpůsobeny prostředí, například rašelinné smrčiny jsou zakrnělé a rostou přímo v rašeliništích. Zakrnělost zde způsobuje nedostatek živin a kyslíku v půdě + samozřejmě kyselost, čili nízké pH v půdě. Více zde:

Zdroj: http://www.enviweb.cz/, 23. prosince 2012