Památná lípa z CHKO Žďárské vrchy se stala stromem roku 2021

Titul Strom roku 2021 získala Lukasova nebo také Zpívající lípa z obce Telecí na Svitavsku. Anketu pořádala Nadace Partnerství. Hlasovalo v ní více než 7250 lidí. Lukasova lípa zvítězila s velkým náskokem, obdržela přes 2600 hlasů (druhý strom v pořadí získal cca 1800 hlasů).

Lukasova nebo také „Zpívající“ lípa roste v severní části obce Telecí. Jedná se o lípu velkolistou. Jméno Lukasova odkazuje na majitele gruntu v blízkosti lípy – rod Lukasů zde žil od roku 1700 přes 200 let (poslední z rodu, Josef Lukas, padl na italské frontě roku1915). Přízvisko „Zpívající“ se odvíjí od pověsti o stařečku Jirouškovi, který v duté lípě za doby temna přepisoval Nový zákon a žalmy. Při přepisu si žalmy zpíval a zpěv, který se mísil s šuměním listí, se nesl krajem a dal údajně vzniknout přízvisku lípy. Variací na pověst však existuje celá řada – liší se jak ústřední postavou, tak i závěrem příběhu.

S ohledem na obvod kmene se jedná o nejmohutnější strom v CHKO Žďárské vrchy a pravděpodobně třetí nejmohutnější památný strom České republiky. Obvod kmene je větší než 1163 cm. Stáří stromu je odhadováno minimálně na 600 – 700 let. Lípa má mohutnou centrální dutinu, s přístupem v úrovni země. Strom je již ve stadiu snižování/rozpadu koruny, a proto je jeho současné ošetřování obvykle zaměřeno na kombinaci redukčních a zdravotních řezů a stabilizací pomocí bezpečnostních vazeb. Ošetřování stromu dlouhodobě finančně zajišťuje AOPK ČR.

Foto: Lukasova zpívající lípa v zimním hávu s patrným otvorem do centrální dutiny; autor: Ondřej Bystřický

Zajímavostí je, že dle výzkumu fytopatologa prof. Doc. Ing. Aloise Černého byl strom už v období mezi lety 1560 – 1600 napaden dřevomorem kořenovým (Hypoxylon deustum). Jde o dřevokaznou houbu, která obvykle způsobuje zánik napadeného stromu během několika let. Zde však strom koexistuje s tímto patogenem již více než 400 let.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/