Padlý Král smrků zůstane i nadále památným

046295

Nedaleko Mariánských Lázní se následkem působení silného větru zřítil památný strom Král smrků. Je častým a oblíbeným cílem vycházek místních obyvatel, turistů i lázeňských hostů. Co s ním bude dál?

Památný strom Král smrků se pyšně tyčil v souvislých lesních porostech západně od města Mariánské Lázně. Vzhledově atraktivní strom s kaskádou hákovitých větví, které navazují na silný boulovitý kmen, právem budil obdiv návštěvníků lázní. V roce 1972 jej objevil lesník Vladimír Šindelář ve stráni za Srnčím hřbetem a vynaložil velké úsilí o jeho záchranu.

Mohutný smrk ztepilý byl vyhlášen za chráněný v roce 1985 a od té doby mu byla věnovaná zvýšená péče a pozornost. Hana Kožíšková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, jež má na starosti památné stromy, řekla: „Naše památné stromy pravidelně kontrolujeme, a když na nich shledáme nějaké defekty, zajistíme jejich ošetření. V posledních letech jsme nechali z okolí Krále smrků odstranit náletové dřeviny a vystavět oplocení, a to z důvodu ochrany kořenového systému před sešlapem návštěvníků. Přesto nám bylo jasné, že strom žije závěrečnou fázi svého života a chřadne.“

Odhaduje se, že památný smrk vzklíčil někdy kolem roku 1818, v době, kdy byly Mariánské Lázně vyhlášeny veřejnými lázněmi. Tento majestátní smrk, jehož vznešenost zrála 200 let, rostl nad městem a pamatuje pět lidských generací, bohužel nepřežil atak silného větru a v noci z 23. na 24. února se skácel k zemi. „Strom měl silně narušenou stabilizační funkci způsobenou napadením dřevokaznou houbou a masivní výskyt červené a rozpadavé hniloby. Už bychom nebyli schopni mu pomoct žádným odborným dendrologickým zásahem. Můžeme být rádi, že nám vydržel takto dlouho,“ řekl Václav Procházka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.

 Jistě se ptáte, co bude s Králem smrků dál? „Strom nadále plní funkci památného stromu v rámci svého přirozeného vývoje. Padl nahoru do svahu, není tudíž nebezpečný pro příchozí návštěvníky a na jeho ležícím kmeni snad ještě lépe vyniká jeho monumentálnost a zvláštní stavba hákovitých větví. Rozhodně není v blízké době plánováno rušení jeho ochrany a rozřezání padlého kmene na dřevo na palivo. Prozatím necháme padlý strom jako památný a ve spolupráci s vlastníkem pozemku, Lesy České republiky, s. p., k němu chytáme doplnit informační tabuli o tom, že i spadlý strom má v přírodě svoje místo a funkci. Rozkládající se kmen se přirozeně stává biotopem pro další organismy, “ dodala Hana Kožíšková.

Upraveno podle TZ Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz