Oteplení probudilo kůrovce, začalo jarní rojení

Rojení lýkožrouta smrkového, tedy kůrovce, letos začalo s takřka měsíčním zpožděním. Tento lesní škůdce se běžně rojí kolem 20. dubna, počasí mu ale nepřálo. Minulý týden se oteplilo a jarní rojení začalo. Lesy ČR investují do obranných opatření 172 milionů korun.

Na kůrovce lesníci nastražili třicet tisíc lapačů a během roku asi 300 tisíc lapáků. Pravidelně kontrolují lapáky i lapače včetně porostních stěn, kam kůrovec obvykle nalétává. „Už v prvním týdnu rojení jsme přidávali tisíce lapáků, abychom maximum brouků udrželi pod kontrolou. Kůrovci letos dlouho čekali, o to intenzívněji využili oteplení minulých dnů. Lapáky se tak rychle plní, takže přidáváme další. Sobotní ochlazení kůrovce na den přibrzdilo, ale současné teploty mu opět vyhovují,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Pokud napadne kůrovec stojící strom, potrvá vývoj nové generace brouka podle počasí přibližně šest až deset týdnů. „Další rojení tedy můžeme očekávat počátkem července. Do té doby budeme hledat a sanovat maximum napadených stromů, abychom letní generaci maximálně oslabili,“ pokračoval Szórád. Délku vývoje kůrovců ovlivňuje vysoká teplota, průběh rojení pak srážky, které ho dokáží přibrzdit. Lesníci vítají spíše vytrvalý déšť než prudké bouřky.

Zvýšenou pozornost však kůrovci věnují lesníci v celé zemi. Druhým rokem se také podílejí na inovativním projektu Kůrovcové info – www.kurovcoveinfo.cz, který informuje o vývoji kůrovců on-line. Kůrovcem napadené stromy většinou ve státních lesích spravovaných Lesy ČR asanují dodavatelské firmy. V souladu se zákonem o lesích musí zpracovat nahodilou těžbu přednostně.

„Pokud naši smluvní partneři vytěží a odvezou napadené dříví z lesa v termínu, motivujeme je bonusy. Za neplnění této povinnosti jim naopak hrozí sankce. Vše je zakotveno ve smlouvě, a to už od roku 1995. Nejde o nic nového,“ dodává generální ředitel Daniel Szórád. Situace je v posledních letech pro lesníky i těžební společnosti složitá zejména v okolí Města Albrechtice, Bruntálu, Vítkova a Šternberku, kde kvůli klimatickým změnám chřadnou smrkové porosty. V celé republice se od letošního ledna do dubna vytěžilo ve státních lesích spravovaných Lesy ČR celkem 283 tisíc m3 kůrovcového dříví a jen na těchto lesních správách to bylo 183 tisíc m3, tedy 65 procent. Kvůli velkému objemu dříví, které je třeba nutně zpracovat, se právě na severní Moravě těžaři potýkají s nedostatkem lidí, přibližovacích kapacit i s odbytem dříví. „Záleží na počasí, zda se nám podaří také v kalamitních oblastech snížit počet napadených stromů, i když to nebude v normálu jako na většině území České republiky. Zatím nám počasí přeje,“ dodal Szórád.

Zdroj: Tisková zpráva Lesů České republiky http://www.lesycr.cz

Foto lapačů: Archiv Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.