Okrajový efekt turistických tras

Negativní vliv častého vyrušování zvěře lidskou činností je neoddiskutovatelným problémem z hlediska jejího úspěšného chovu. Každodenní stres, kterému je zvěř v dnešní době ve zvýšené míře vystavována, pak vede mimo jiné i k poklesu průměrné hmotnosti a v důsledku dalších okolností nezřídka k jejímu úhynu.

Patrně nejmarkantněji se faktor absence klidu zvěře projevuje v příměstských honitbách a v honitbách, potýkajících se s vysokou návštěvností ze stran majitelů psů, houbařů, turistů a dalších návštěvníků. Zvěř je člověkem stále více vytlačována od rušných cest do míst s dostatečným krytem. Za této situace dochází v konečném důsledku ke zmenšení jejího životního prostoru a neúměrnému nárůstu škod. Více zde: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2011/Cervenec—2011/Okrajovy-efekt-turistickych-tras.aspx

Zdroj: www.myslivost.cz, 7. července 2011