Ohlédnutí za veletrhem Silva Regina 2016

Tisíce návštěvníků využily slunečného počasí a zavítaly v minulém týdnu na brněnské výstaviště, kde se konaly hned čtyři mezinárodní veletrhy najednou. Jedním z nich byla výstava Silva Regina, tradiční setkání lesníků, myslivců a přátel lesa pod kulatou střechou.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti se představil na stánku Ministerstva zemědělství v pavilonu Z.  Kromě propagace lesnické vědy a výzkumu zde pracovníci VÚLHM zodpovídali dotazy vlastníků lesů a nabízeli letáky a certifikované metodiky, většinou z oblasti ochrany a pěstování lesa. Zároveň se na stánku nacházelo jedno ze soutěžních stanovišť okruhu naučné stezky lesní pedagogiky. Děti zde počítaly letokruhy stromů a zkusily si změřit průměr kmenů. Po absolvování všech stanovišť získaly pěkný zelený klobouček.

silva reginaNovinkou v aktivním přístupu k propagaci lesnictví jako řemesla, ale i lesnického výzkumu, bylo moderátorské účinkování dvojice studentů lesnické fakulty v Brně – Adriany Smékalové a Michala Šťasty, kteří dvakrát denně na hlavním pódiu a permanentně mezi lidmi a s lidmi hovořili o své životní volbě stát se lesníkem, co pro ně lesnictví znamená, co les přináší lidem. Povídali si o tom, jak vypadalo lesnictví kdysi, jak se z myslivosti – lovu zvěře – vyvinula péče o les, hospodaření v něm; jak vypadá lesnictví dnes, co obnáší práce současných lesníků, jaké jsou moderní trendy v obhospo- dařování lesů, jaké jsou problémy – konflikty zájmů ochrany přírody, turistiky, rekreace, myslivosti, hospodaření v lese, jak nám lesníkům mohou lidé pomoci malými změnami chování při návštěvě lesa.

Práci lesníků s veřejností – lesní pedagogiku podpořili při příležitosti konání veletrhu zástupci významných lesnických organizací, včetně ředitele VÚLHM Doc. RNDr. Bohumíra Lomského, CSc. Podepsali zde Akční plán na období 2016-2018 k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů ČR.

Veletrh Silva Regina se koná v Brně každým druhým rokem, vždy na jaře. Letos jej navštívilo podle odhadu přes 110 tisíc lidí.

Marta Čížková