Ochrana přírody a výhodné lesnictví mohou jít ruku v ruce

Že je možné spojit ekonomický přínos zejména pro malé a střední vlastníky lesa s výhodami pro ochranu přírody, ukazuje už druhá sezóna unikátního projektu v čehovickém biocentru. Koncem prosince ji zahajuje Koalice pro řeky, která tady obnovuje tradiční způsob obhospodařování lužních lesů. Majitelé lesů nebudou muset čekat dlouhá desetiletí na ekonomický přínos z nově založeného lesa, ten se dostaví již za 10-15 let. Do lesních prací se navíc zapojují dlouhodobě nezaměstnaní místní lidé vybraní ve spolupráci s Úřadem práce v Prostějově a organizací Člověk v tísni.

,,Našim cílem není obhospodařovat jen jeden konkrétní pozemek, naopak projekt chápeme jako pilotní prověření hospodářské metody středního lesa v nově zakládaných porostech v podmínkách České republiky. Získané zkušenosti chceme zpracovat a předat dále, protože metodu středního lesa považujeme za vhodný způsob hospodaření například na pozemcích v okolí revitalizovaných potoků a řek. Průběžně prověřujeme její efekty z hlediska ochrany přírody i její ekonomickou udržitelnost,“ uvádí vedoucí projektu, ing. Vlastimil Karlík. Navíc podle něj jde na Prostějovsku, tedy v regionu s vysokou nezaměstnaností, o nezanedbatelný přínos v sociální oblasti.

,,V lesích na Moravě se v minulosti hojně využívala metoda takzvaného středního lesa, kterou do našich končin navracíme. U nás byla běžná ještě před 150 lety, a přestože se na Moravě přestala používat, v jiných evropských zemích, jako je třeba Francie nebo Velká Británii, je stále populárnější. Metoda spočívá v tom, že zatímco část stromů, typicky duby, javory, jilmy, se nechávají dorůst do plné výšky, tak vrby, olše a jiné rychle rostoucí druhy vytváří nižší patro a těží se v intervalu 8-12 let,“ vysvětluje lesnický expert Koalice pro řeky ing. Marián Horváth.

,,Dalším rozdílem u nižšího patra je to, že se stromy nesázejí, ale naopak samy obrůstají z ponechaných pařezů,“ dodává Horváth.

Větší různorodost lesa se odráží i ve vyšší biodiverzitě. Proto metodu středního lesa podporují ochránci přírody. Pro vlastníka lesa je výhodou, že na ekonomický přínos nemusí po založení lesa čekat desítky let – palivové dříví může z lesa získávat již po přibližně 10-15 letech.

Zdroj: www.enviweb.cz, 10. ledna 2015