Lesnictví

Orchidejová louka v osadě Kolová na Kynšpersku se otevírá veřejnosti

V minulých dnech byla pro veřejnost zpřístupněna cenná louka v osadě Kolová u Kynšperka nad Ohří. Český svaz ochránců přírody Kynšpersko se společně s obcí Libavské Údolí o lokalitu dlouhodobě stará; část území upravil do podoby přírodního parku s návštěvnickými prvky a část tvoří luční porost, na kterém probíhá extenzivní seč a nově také pastva.

Klimatická změna mění podobu českých lesů; jejich budoucnost je nyní v rukou nás všech, apelují experti

Lesy v České republice i zbytku Evropy se musí adaptovat na klimatické změny. Příroda to však nezvládne sama, a proto je zásah odborníků nevyhnutelný. Řešením jsou smíšené lesy a možnost využívat větší paletu dřevin při obnově lesů. Společný postup veřejných institucí, vědců a lesníků je při ochraně lesů, zemědělské půdy a biodiverzity v dlouhodobém horizontu stěžejní. Shodli se na tom tuzemští i zahraniční odborníci v průběhu Fóra pro budoucnost zemědělství, které se v minulých dnech uskutečnilo v Praze.

Jak naložíme se dřevem z našich lesů?

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity (FLD ČZU) v Praze se dohodla se zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na zastřešení zpracování surovinové politiky dřeva ČR ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru. Tím napomůže splnění úkolu vycházejícího z Programového prohlášení vlády.

Lesních požárů bude přibývat, je za tím i klimatická změna; z 98 % je jejich příčinou chování lidí

Lesní požáry se mohou stát významným problémem české krajiny. Se změnou klimatu jich totiž bude přibývat. Narůstat bude nejen riziko vzniku požáru, ale také jejich velikost – zvýší se pravděpodobnost rozhoření na větší ploše. Podle Petra Čermáka z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně by s tím vlastníci lesů měli počítat a do budoucna v přiměřené míře realizovat některá preventivní opatření známá nyní například ze Středozemí. Na mysli má například pásy zpomalující šíření požáru, tzv. fuelbreaks v místech nejvyššího rizika vzniku požáru. Lidé by se také měli vyvarovat nebezpečných aktivit, které ke vzniku požárů vedou.

Ochrana přírody usiluje o zlepšení vodního režimu v oblasti Soutoku

Státní ochrana přírody dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na revitalizaci vodního režimu na soutoku Moravy a Dyje. Aktuálně spolupracuje na plánu výstavby klapkového jezu na Dyji, který by umožnil do lužního lesa přivést další vodu. Té je tu totiž dlouhodobý nedostatek. Do budoucna by pomohla velkoplošná ochrana tohoto území, zvýšila by šance na financování potřebných projektů.