Lesnictví

Vojáček: „České lesnictví potřebuje kvalifikované dělníky. Učňovská stipendia jsme zdvojnásobili“

Lesy ČR od září zdvojnásobily stipendia určená pro žáky učňovských lesnických škol v oboru lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů a harvestorů či lesní dělník. Příspěvky na pomůcky, ubytování i stravu a další náklady spojené se vzděláváním podnik vyplácí od loňského února učňům, kteří splňují stanovené podmínky. V uplynulém školním roce získalo stipendia 120 z nich, náklady činily 460 tisíc korun.

Ministerstvo zemědělství zavedlo nová opatření pro rychlejší zalesňování kalamitních holin

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo počet území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Nově také uvolnilo pravidla přenosu sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin. Toto opatření obecné povahy bude platit do konce roku 2022.

Portál NEKRMBROUKA.CZ se dále rozvíjí. Obsahuje kompletní video návody, jak postupovat

Portál NEKRMBROUKA.CZ vznikl jako reakce na dopady sucha a rozvoj kůrovcové kalamity v lesích. Zejména drobní vlastníci lesů (v ČR jich je zhruba 300 tisíc) se mohou dostávat do situací, s nimiž si nemusí vědět rady. Proto se autoři projektu pokusili o co nejsrozumitelnější představení nejpodstatnějších opatření, kterými jde s rozvojem kalamity bojovat.

SVOL: Podpora pro vlastníky lesů pro zvládání kůrovcové kalamity je nedostatečná

Zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) znovu upozornili na to, že kůrovcová kalamita bude pokračovat a na obnovu lesů nestátní vlastníci budou v příštím roce potřebovat od státu sedm miliard korun. V návrhu státního rozpočtu na rok 2020 je ale v kapitole Ministerstva zemědělství navrženo navýšení pouze o jednu miliardu korun (z toho na lesy 700 milionů Kč).

Ve státních lesích působí letos v létě 170 studentů lesnictví

Pracovní výzvu stát se na zkoušku adjunktem Lesů České republiky letos v létě využilo 170 studentů středních i vysokých lesnických škol. Od června do září vyhledávají a vyznačují kůrovcem napadené stromy, kontrolují lapáky a lapače. Pomáhají a získávají zkušenosti.