Obraz lesa a prosperita živočišného druhu

Les pokrývá v České republice více než 30 % území a jednoznačně je nejvýznamnějším krajinným prvkem, který vytváří dominantní prostředí pro širokou škálu živočichů, včetně zvěře. Kvalita lesního prostředí, ekosystému lesa, z pohledu živočišného druhu, resp. kolekce druhů na území, je však často rozdílná. Lze ji rámcově posuzovat na základě komplexního kritéria – kapacity přírodního (životního prostředí), hodnotitelé podle jejich základních složek. Více na:  http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2011/Zari—2011/Obraz-lesa-a-prosperita-zivocisneho-druhu.aspx

Zdroj: www.myslivost.cz, 16. září 2011