Obora Kladská byla vyhlášena krajinnou památkovou zónou

Území myslivecké obory Kladská na Chebsku bylo nově zařazeno do krajinné památkové zóny v Karlovarském kraji. Rozhodlo o tom ministerstvo kultury na základě posouzení kulturně historických i přírodních hodnot, které toto území vykazuje. Krajinná památková zóna ve Slavkovském lese má charakter loveckého revíru, jehož tradice se rozvíjejí 150 let.

Předmětem ochrany je především ojedinělý soubor historické architektury ve švýcarsko-alpském stylu z poslední třetiny 19. století. Nejvýznamnější součástí areálu je lovecký zámeček postavený v letech 1877 až 1878. Dále je sem zahrnuta lesní hrobka prince Otto Sigismunda Schönburg-Waldenburga na úpatí vrchu Lysina a jako součást nehmotného dědictví také lovecká tradice spojená s jedním z největších honebních revírů v Čechách.

Do komplexu památkové zóny rovněž patří hornická krajina v okolí Kladské s řadou pozůstatků po těžbě cínových a stříbronosných rud, objekty vodního hospodářství a krajinářsky významné prvky kulturní krajiny vzniklé pro následné hospodářské využití lesů a rybníků.

Území památkové zóny je součástí CHKO Slavkovský les a částečně i NPR Kladské rašeliniště.

Zdroj: https://ekolist.cz/

Úvodní foto: lovecký zámeček na Kladské, autor Lubor Ferenc, Wikimedia Commons

Licence |  Některá práva vyhrazena