Novým generálním ředitelem podniku Lesy ČR byl jmenován Josef Vojáček

Josefa Vojáčka, nového generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky, jmenoval a 3. září uvedl v Hradci Králové do funkce ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Hned tento týden začneme jednat s obchodními partnery i ostatními vlastníky lesů. Chceme se dohodnout na strategii i způsobu, jak společně čelit klimatické změně, tedy suchu a kůrovcové kalamitě,“ uvedl generální ředitel Vojáček. Podle něj je třeba upravit obchodní model státního podniku. „Ten musíme přizpůsobit aktuálním přírodním změnám, které se dějí. Jde například o pružnější zadávání prací, nyní zejména těch, které souvisejí s těžbou a asanací kůrovcového dříví. Zásadní je také řešení odbytu, uskladnění a cenového propadu dřevní hmoty,“ dodal Vojáček.

Do funkce generálního ředitele Lesů ČR uvedl Josefa Vojáčka ministr zemědělství Miroslav Toman: „Pan ředitel Vojáček má moji plnou důvěru a těším se na vzájemnou spolupráci. Věřím, že jako zkušený odborník se dokáže razantně vypořádat s náročnými úkoly, jako jsou kůrovcová kalamita, sucho
v lesích, propad cen dřeva či spolupráce s dodavateli prací,“ 
uvedl.

Zdroj: Tisková zpráva podniku Lesy České republiky