Nový jednatel ČMMJ

Novým jednatelem ČMMJ, z.s. Ing. Josef Orlovský

Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. informuje své členy a další veřejnost, že dne 19. srpna 2014 v odpoledních hodinách byly dojednány všechny nezbytné administrativní úkony a následně podepsány pracovně-právní dokumenty s novým jednatelem Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. Ing. Josefem Orlovským.

Zástupci Myslivecké rady ČMMJ, místopředseda Ing. Jiří Chmel a JUDr. Jiří Kšica, následně seznámili jednatele se zaměstnanci Sekretariátu a podali informaci o obsazení funkce jednatele přítomnému šéfredaktorovi časopisu Myslivost Ing. Jiřímu Kasinovi a rovněž ředitelce pojišťovny Halali, a.s. Ing. Lence Zumrové, MBA. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 20. srpna 2014