Nové stádo divokých koní přivezli ochránci přírody z Milovic na Josefovské ptačí louky

Skupinu sedmi mladých hřebců, kteří se loni narodili v milovické rezervaci velkých kopytníků, přivezli ochránci přírody na konci března do Ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře, který založila Česká společnost ornitologická.

„Na Josefovských loukách jsme výrazně rozšířili pastviny, a proto jsme potřebovali novou skupinu koní, jejichž pastva je pro péči o lokalitu klíčová. Koně vytvářejí pestrou mozaiku, a především mozaiku nízce spasené vegetace, a tvoří tak ideální prostředí pro bahňáky,“ vysvětli správce parku Břeněk Michálek. „Koně zároveň spásají mělké pobřežní vody, zabraňují zarůstání tůní, jejich trus je zdrojem potravy nejen pro bahňáky, ale také pro konipasy a další druhy ptáků,“ vypočítal Břeněk Michálek některé další přínosy pastvy divokých koní v lokalitě.

První stádo divokých koní přijelo z Milovic na Josefovské ptačí louky v lednu roku 2018. Od té doby byla skupina opakovaně doplňována o další zvířata.

„Dnešní odchyt zvířat byl poměrně složitý, protože jsme odchytávali a nakládali divoké koně pro dvě lokality najednou. Kromě hřebců pro Josefovské louky odjely dvě klisny do rezervace v meandrech Lužnice,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.

Rezervace na březích Lužnice vznikla na Třeboňsku v listopadu roku 2020. Stejně jako na Josefovské ptačí louky také tam bezplatně poskytla stáda velkých kopytníků společnost Česká krajina. Od roku 2015, kdy vznikla v Milovicích první rezervace velkých kopytníků v Česku, se počet těchto rezervací zvýšil celkem na patnáct.

Dnešní převoz velkých kopytníků nebyl poslední. „V příštích týdnech budou pokračovat převozy zubrů do rezervace na Lipně a v plánu je také převoz divokých koní do Novohradských hor, kde je od přelomu roku skupina praturů,“ uzavřel Dalibor Dostál.

Na milovickou rezervaci velkých kopytníků může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomahamekrajine.cz.

Zdroj: https://www.ceska-krajina.cz/