Nové hnízdní příležitosti pro krutihlava obecného

Instalace budek ve starých sadech národní přírodní památky Kosířské lomy byla úspěšně dokončena. Teď už zbývá jen s napětím čekat, zda se budky krutihlavům zalíbí.

Krutihlav obecný upoutá spíše hlasem než vzhledem. Je příbuzný strakapoudům, ale na rozdíl od nich si dutinu nedokáže sám vytesat. Jde o tažný druh, který zimu tráví ve střední Africe, kam odlétá koncem srpna. K nám se vrací koncem dubna, kdy jeho přítomnost na hnízdišti prozradí hlasité tje tje tje te.

Z dutiny nebo budky, která se mu zalíbí, je schopný vyhnat vrabce či sýkorku. Nošením materiálu na stavbu vlastního hnízda se krutihlav nezdržuje a rovnou klade okolo osmi bílých vajec. Mláďata i dospělci krutihlava v případě ohrožení syčí a kroutí hlavou, odtud jeho jméno. Potravu těchto ptáků tvoří zejména hmyz, se zvláštní oblibou požírají mravence a jejich larvy.

Pokud krutihlava chcete poznat zblízka, vyvěste mu na zahrádce budku. Stačí sýkorník s trochu větším otvorem. Krutihlav totiž rád žije i ve starých zahradách či zahrádkářských koloniích, které nabízejí dostatek hmyzí potravy.

Za pomoc s instalací budek děkujeme strážcům přírody CHKO Litovelské Pomoraví. Akce by nevznikla bez finanční podpory  Programu péče o krajinu.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: krutihlav obecný, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_mikelane45