Nové bariéry u obce Černá Řeka zachraňují ropuchy před koly aut

„Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem“, tak zní lidová pranostika, kterou se naši obojživelníci nijak neřídí, protože v těchto měsících mají důležitější věci na práci. Rozmnožit se! Někteří to berou tak zodpovědně, že začnou už v únoru, aniž by počkali na to, až zmizí led a sníh. Milostný a vlastně i holý život obojživelníků se ale s rozvojem motoristické dopravy dostal do potíží.

Rybník na Černém potoce u výjezdu z obce Černá Řeka na Lískovou je vyhledávaným cílem ropuch obecných. V cestě jim ovšem stojí silnice II. třídy ve směru na Lískovou, odkud byly v posledních letech hlášeny početné úhyny žab pod koly aut. Letos tomu bude jinak. Na vybraném úseku byla postavena zhruba 250 m dlouhá bariéra, která má nasměrovat obojživelníky do propustku pod silnicí.

„Na místo, kde ropuchy hynou pod koly aut, nás upozornili přímo lidé z Černé Řeky. Zajistili jsme finance na bariéru a nyní budeme zkoumat, kolik a jaké druhy obojživelníků přes silnici putují. Zatím víme jen o ropuchách obecných, ale mohou se tu objevit i čolek obecný či horský. Podle získaných dat navrhneme trvalé zabezpečení – buď formou propustků pod silnicí, nebo trvalou bariérou,“ vysvětluje Zuzana Blažková z AOPK ČR.

Autorka fotografie: Lucie Koryťáková Nováková

O instalaci dočasné bariéry se postaral Ondřej Teska, revírník z lesní správy Horšovský Týn za finanční podpory Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Odborný dohled nad stavbou zajistili pracovníci AOPK ČR. Ti také panu Teskovi pomáhají v pravidelných kontrolách funkčnosti bariéry. Péče o ni je náročná a vyžaduje každodenní dohled.

Autorka fotografie: Lucie Koryťáková Nováková

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: ropucha obecná, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_benedamiroslav