Nepůvodní trnovník akát postupně mizí z pražských lesů. Místa těžby jsou vyznačena na mapě

Jako každým rokem i letos na podzim, konkrétně během října a listopadu, pracovníci Lesů hlavního města Prahy těží akáty ve vybraných lokalitách. Pokračují tak v dlouhodobém úsilí postupně nahradit porosty mimořádně agresivního a v české přírodě nepůvodního trnovníku akátu dřevinami, jež jsou součástí přirozené druhové skladby lesů v pražské oblasti.

Odolný a nenáročný trnovník akát pochází původně ze Severní Ameriky. V první polovině minulého století byly jeho sazenice vysazovány i v Praze, především na odlesněných stanovištích a svazích, kde měly houževnaté akátové stromy bránit erozi. V té době však ještě nebylo známo, jak fatální účinky má akát na okolní přirozenou vegetaci. Svými kořeny do půdy vylučuje látky, které hubí okolní konkurenční rostliny, a ve svém okolí tak dokáže původní vegetaci zcela vytlačit. Invazivní akát se navíc dokáže velmi dobře sám šířit, a to prostřednictvím kořenových výmladků – mladých výhonků vzešlých z pupenů na kořenech dospělého stromu. Právě kvůli silnému akátovému zmlazení je tak náročné akát z určité lokality spolehlivě odstranit. Růst výmladků je potlačován aplikací herbicidu (takové lokality jsou vždy označeny informačními cedulemi).

Velmi dobře se v našich podmínkách daří i dalším cizokrajným druhům, které vytlačují naše původní dřeviny. Kromě akátu mezi ně patří například dub červený a borovice černá.

Plochy uvolněné po akátových těžbách v příštím roce při výsadbách Lesy hl. m. Prahy zalesní, tentokrát již ovšem sazenicemi dřevin, které náleží do přirozené druhové skladby pražských lesů.

Konkrétní lokality v jednotlivých lesních úsecích, jichž se dotkne podzimní těžba akátu, jsou vyznačeny na mapách. Více zde: http://bit.ly/2ecYVR5

Zdroj: Lesy hlavního města Prahy: http://www.lhmp.cz/

Foto: http://www.wikipedia.cz