Návrh novely zákona o myslivosti prošel vládou

21168063 - roe deer doe ( capreolus ) and her baby looking at the camera while standing in the big grass

Vláda ve středu schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Navrhovaná právní úprava prostřednictvím souboru opatření reaguje na zvýšené početní stavy některých druhů spárkaté zvěře a z toho vyplývajícího nárůstu škod způsobovaných zvěří na zemědělských kulturách a lesích.

Současně se na základě zkušeností vyplývajících z aplikace zákona o myslivosti upravují některá další ustanovení zákona. Navrhované změny posílí pravomoci státní správy myslivosti ve věci opatření k optimalizaci početních stavů zvěře a zvýší rovněž ochranu práv vlastníků honebních pozemků, resp. osob, které na honebních pozemcích fakticky hospodaří (nájemců a pachtýřů).

více zde: http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Navrh-novely-zakona-o-myslivosti-prosel-Vladou

Ilusrační foto: 123 RF

Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_taviphoto