Národní přírodní památka Americká zahrada má nové přírůstky

Americká zahrada je malé oplocené území uprostřed lesů nedaleko Chudenic na Klatovsku. Nová výsadba rozšiřuje zdejší sbírku dřevin o druhy z různých koutů světa – z východu Ameriky pochází ambroň západní, z Číny javor šedý, ze Severní Ameriky lípa různolistá a z Kavkazu lapina jasanolistá.

„Pro zajištění zdárného vývoje má každá sazenice i svůj zavlažovací vak. Ten se jednou týdně naplní vodou, která potom postupně vytéká ke kořenům. Každý strom je označen cedulkou, aby návštěvníci věděli, o jaký jde druh a odkud pochází,“ říká Radka Štajerová z AOPK ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR výsadbu iniciovala a zprostředkovala finanční prostředky z Programu péče o krajinu. Stromy vysadila firma Prostrom Bohemia.

Americkou zahradu nedaleko Chudenic na Klatovsku založil hrabě Evžen Černín v roce 1842. Na ploše necelých dvou hektarů se nachází sbírka stromů a keřů z celého světa. Nejvíce zástupců je ze Severní Ameriky – odtud název zahrady. Najdeme tu však i zástupce z Asie a celé Evropy včetně některých domácích dřevin. Tato pestrá sbírka stromů je chráněna státem od roku 1969. Výsadba nových stromů probíhá podle plánované koncepce, aby byla zachována odpovídající druhová skladba.

V letošním roce bude péče o zahradu pokračovat výsadbou keřů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky dbají o zachování této jedinečné sbírky cizokrajných dřevin i pro příští generace. Na péči se podílí také Městys Chudenice, pro jehož návštěvníky je arboretum oblíbeným cílem.

„Americká zahrada je celoročně volně přístupná bez poplatků,“ doplňuje Radka Štajerová.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/