Národní kolo lesnické soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) má už svého vítěze

Ve dnech 14. a 15. června uspořádala Česká lesnická společnost v prostorách a za organizačního zajištění Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity národní kolo 6. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People In European Forests- YPEF). Národního kola se zúčastnilo 15 tříčlenných soutěžních družstev, které soutěžily v teoretických i praktických znalostech lesa a evropského i českého lesnictví.

YPEF narodni kolo 2016První den se soutěžící v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy museli vypořádat s písemným testem, který byl složen z 15 anglických a 5 českých otázek o evropském lesnictví a s prezentací v anglickém jazyce na téma „Čím můžeme pomoci lesům“. Ve volném čase byla pro soutěžící i jejich doprovod připravena ukázka materiálů lesní pedagogiky, fotokoutek, prohlídka zámku a promítání filmů s lesnickou tematikou.

Druhý den byl věnován praktické terénní části, která se konala v Arboretu ČZU v Kostelci nad Černými lesy. Praktická část soutěže byla složena z 9 stanovišť zaměřených na botaniku, dendrologii, dendrometrii, zoologii, těžbu, ochranu lesa, dřevařství a pěstování lesa. V kategorii mladších žáků (13-15 let) zvítězilo družstvo z Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka ve složení Michaela Wipplingerová, Tomáš Pikous a Jan Kaisler. V kategorii starších žáků (16-20 let) zvítězilo družstvo z České lesnické akademie Trutnov ve složení Nina Ryšavá, Daniel Janík a Pavel Brabec. Vítězné družstvo starší kategorie se zároveň stalo absolutním vítězem a bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole, které se bude konat v Lotyšsku. Gratulujeme vítězům a zároveň děkujeme všem soutěžícím i jejich doprovodům za vytvoření skvělé atmosféry v průběhu obou soutěžních dní a také za to, že zvládli deštivé počasí druhého soutěžního dne. Jako velmi pozitivní je možné přijmout fakt, že se soutěž vyrovnává a rozdíl mezi prvním a druhým družstvem (Gymnázium Chotěboř) byl necelý bod.  Velké poděkování patří ze strany České lesnické společnosti, která je garantem soutěže YPEF, Fakultě lesnické a dřevařské ČZU za zajištění národního kola a dalším partnerským institucím, kterými jsou Ministerstvo zemědělství ČR, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, PEFC, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, SLŠ Hranice, ČLA Trutnov, Lesnické školy Písek, SLŠ Žlutice a ÚHÚL.

 Více informací o soutěži zde:

Zdroj: www.cesles.cz, 21. června 2016