Nalezená mláďata nechte v přírodě, poradí si

S prvním jarním oteplením se v přírodě objevují také mláďata volně žijících živočichů. Již nyní v únoru můžeme narazit na zajíčky, později na jaře se přidají například srnčata. Samice obou těchto druhů nechávají svá mláďata odložená a vrací se k nim jen několikrát za den. Nález osamoceného mláděte neznamená, že je opuštěné. Nesnažte se mu pomáhat!

První jarní oteplení přineslo ještě vyšší návštěvnost přírody, než jakou jsme mohli pozorovat v průběhu celého kovidového roku. Zvýšený zájem o přírodu ale znamená také zvýšený příliv „zachráněných“ mláďat zajíců, který hlásí jak myslivci, tak záchranné stanice živočichů. Zajíčata ale tuto lidskou péči nepotřebují! Neodnášejte je!

Zajíčata se rodí osrstěná, vidící a s vyvinutou termoregulací. Matka zaječka je zanechává volně ležet v nadzemním pelechu. Opouští je proto, aby k nim nepřitahovala pozornost predátorů. Jedná se o její přirozené chování. Vrací se je několikrát denně nakrmit. Odnést taková mláďata proto není pomoc, spíše se pro ně jedná o rozsudek smrti – odchov v lidské péči bývá velice složitý a často neúspěšný. Podobné je to i s malými srnčaty, která se rodí v květnu a červnu. Pokud už se srnčí zvěř podaří odchovat, obvykle není možné vypustit ji do volné přírody. Zvláště srnci bývají v dospělosti agresivní a silně teritoriální, složitý je tak i jejich chov v zajetí.

Najdete-li ve volné přírodě odložená mláďata, nesnažte se jim pomáhat, obvykle vaši pomoc vůbec nepotřebují. To, že jsou momentálně osamocená, neznamená, že jsou opuštěná. Jejich matka se k nim dříve či později vrátí. Abyste mláďata ani matku zbytečně nestresovali, co nejklidněji a nejrychleji dané místo opusťte. Nejlépe stejnou cestou, kudy jste přišli. Snažte se vyhnout nadměrnému pohybu v okolí mláďat. Čím více svého pachu na místě zanecháte, tím více bude matka při návratu stresována. Mláďat se nedotýkejte ani s nimi nijak nemanipulujte. Nejen, že byste je tím ohrozili na životě, ale rovněž byste se dopustili přestupku proti zákonu, ve větším množství i trestného činu.

Foto: Bachyně se selátky u vody, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_budabar

Ačkoliv se jedná o vzácný jev, protože divoká prasata se kontaktu s člověkem snaží vyhnout, je v současnosti již celoročně možné narazit na markazíny, malá pruhovaná selátka. Od jejich matky (bachyně) člověku hrozí bezprostřední nebezpečí. Úrazy způsobené divokými prasaty bývají závažné a život ohrožující. Doporučení i v tomto případě zní: urychleně místo nálezu opustit.

Zdroj: Českomoravská myslivecká jednota

Úvodní foto: Zajíc v trávě, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_vladsokolovsky