Nabídky podané v tendru na lesnické práce od roku 2012 jsou pro Lesy ČR a stát ekonomicky výhodně

Předběžné výsledky tendru ukazují, že soutěž na lesnické práce od roku 2012 skončí jednoznačným úspěchem. Výše nabídnutých cen odpovídá současným tržním cenám a počet nabídek dokonce převýšil počet nabídek v loňské veřejné zakázce. Dosažené saldo mezi náklady za služby a cenou dříví představuje bezmála 7 miliard korun za první rok plnění veřejné zakázky. Jedná se navíc pouze o 90% těžby dříví, zbylých 10% je vyhrazeno v samostatné soutěži prodejem „na pni“ zejména malým těžařům s regionální působností. Průměrná cena za dřevo nabídnutá účastníky tendru, kteří se umístili na 1. místě je 1441 Kč/m3. Tendru se v druhém kole účastnilo 56 zájemců, kteří podali 1503 nabídek, což představuje průměrně 13 nabídek na každou ze 117 smluvních územních jednotek (SÚJ). Na alespoň jedné SÚJ zvítězilo 13 firem, nabídky s umístěním na prvním až třetím místě podalo celkem 33 zájemců.

Dosavadní průběh tendru na lesnické služby od roku 2012 

 •  do druhého kola postoupilo 62 zájemců, tj. 95 % – celkem 3930 žádostí (v průměru 33 žádostí na 1 SÚJ)
 • ve druhém kole nabídka od 56 zájemců – celkem 1503 nabídek (v průměru 13 nabídek na 1 SÚJ)
 • nabídky s umístěním na 1. – 3. místech: 33 zájemců (pro rok 2011 to bylo 37 zájemců)
 • nabídky s umístěním na 1. místech: 13 zájemců (pro rok 2011 to bylo 15 zájemců)
 • průměrný počet nabídek na 1 SÚJ: 13 nabídek (pro rok 2011 to bylo 11 nabídek)
 • přepočtené roční saldo po otevření obálek 6,962 miliard Kč (skutečnost pro rok 2011: 6,427 miliard Kč)
 • průměrné zpeněžení dříví po otevření obálek: 1441 Kč/m3

 „Široká účast firem z oboru lesnictví a dřevozpracovatelského průmyslu potvrzuje, že koncept tendrů byl nastaven správně. Nabídnuté ceny ukazují, že první pětiletý tendr bude jednoznačným úspěchem,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

 V současné době hodnotící komise provádějí posouzení předložených nabídek, v jehož rámci mohou být odesílány výzvy k objasnění nabídkové ceny. Po ukončení této fáze dojde k oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům. Po uplynutí lhůty pro námitky, pravděpodobně do poloviny listopadu, bude přistoupeno k odeslání výzev k uzavření smluv vítězným účastníkům.

 „Předpokládáme, že smlouvy s vítězi veřejné zakázky mohou být uzavírány od poloviny listopadu,“ upřesňuje Svatopluk Sýkora. „Od vybraných uchazečů předpokládáme zodpovědné jednání směřující k co nejrychlejšímu uzavření smluv.“ Jakékoliv případné prodlevy v této fázi nebudou způsobeny zadavatelem.

 V případě, že na některou z částí veřejné zakázky nebude smlouva uzavřena, vyhlásí Lesy ČR na dané SÚJ neprodleně jednací řízení bez uveřejnění, což zajistí zhruba do konce března 2012 provedení nezbytně nutných činností spojených s plněním zákonných povinností. Jedná se zejména o nahodilou těžbu, nutné výchovné zásahy či nutné pěstební činnosti. „Současně s jednacím řízením bez uveřejnění okamžitě vyhlásíme na příslušné části veřejné zakázky otevřené zadávací řízení s tím, že v průběhu března příštího roku by měly být uzavřeny standardní smlouvy. Ty by platily přibližně od dubna 2012 až do doby předpokládaného trvání smlouvy na dané smluvní územní jednotce,“ doplňuje Svatopluk Sýkora.

 Příprava a realizace veřejné zakázky na lesnické práce od roku 2012 probíhala ve spolupráci s advokátními kancelářemi a byla konzultována s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvem zemědělství ČR i Transparency International. Zakázka je tak připravena plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a umožnila účast širokému okruhu zájemců. Parametry zakázky jsou nastaveny tak, aby Lesům ČR přinesly ekonomický prospěch. V rámci veřejné zakázky však Lesy ČR nemohou ovlivnit účast jednotlivých soutěžících a množství jimi podávaných nabídek. Lesy ČR předpokládají od vybraných uchazečů zodpovědné jednání směřující k co nejrychlejšímu uzavření smluv.

 Nabídky, které podali účastníci tendrů na lesnické práce od roku 2012, přinášejí do dalších let předpoklad stabilních hospodářských výsledků Lesů ČR a tedy i jistotu vyšších příjmů pro státní rozpočet. Úspěšná soutěž na práce v lesích pro letošní rok tento předpoklad jednoznačně potvrzuje.

 Základní parametry tendrů od roku 2012 

 • obchodní model „P“, komplexní zakázky
 • dvoukolové zadávací řízení
 • jediné hodnotící kritérium – cena (saldo mezi náklady na služby a cenou dříví)
 • jedna veřejná zakázka se 117 částmi
 • postupné zvýšení o 10 SÚJ do roku 2015
 • doba 1 – 5 let (senátní systém)
 • soutěž o 100% pěstebních činností a 90% těžební činnosti, 90% prodeje dříví
 • povinnost nabídnout 20% dřeva vytěženého objemu dříví na veřejné trhy 

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 11. října 2011