Na Třech trubkách vznikne Dům přírody Brd

Tři naučné zóny, skanzen s expozicí tradičních řemesel, venkovní expozici věnovanou vodě, ale i areál s naukou o lesních zvířatech. K tomu multifunkční sál a vnitřní expozice o nejvyšším středočeském pohoří, jeho historii a přírodě. To vše by měl nabídnout areál Domu přírody Brd, který bude vybudován na loveckém zámečku Tři trubky v CHKO Brdy. Vyplývá to z Interpretačních plánů, které společně připravily Vojenské lesy a statky ČR (VLS) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Společný projekt VLS a AOPK ČR Dům přírody Brdy se má stát hlavním návštěvnickým objektem nedávno vzniklé chráněné krajinné oblasti. Historický památkově chráněný objekt loveckého zámečku, který v lesích u soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka nechal na konci 19.století vystavět hrabě Jeroným Colloredo-Mannsfeld, by měl návštěvníky uvést do míst, která jsou v mnoha ohledech ve středních Čechách výjimečná.

„Celá expozice by měla návštěvníkům připomínat, čím Brdy jsou – rozsáhlým ostrovem horských lesů uprostřed Čech, který člověk po staletí využívá, mění, ale neobývá ho,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

„Cílem našeho programu Dům přírody je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť návštěvnických středisek. Značka chráněné krajinné oblasti přitahuje turisty, kteří přispívají k ekonomickému rozvoji místních obcí. Domy přírody, stejně třeba jako naučné stezky či ptačí pozorovatelny, pomohou návštěvníkům poznat zdejší přírodu, což je jeden z předpokladů její lepší ochrany,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V tuzemsku zatím vzniklo osm domů přírody – DP Litovelského Pomoraví, DP Slavkovského lesa, DP Moravského krasu, DP Českého lesa, DP Poodří, DP Třeboňska, DP Blaníku, DP Českého ráje. Dále bylo v programu Dům přírody otevřeno 7 informačních středisek chráněných krajinných oblastí (IS CHKO Křivoklátsko, IS CHKO Český ráj, IS CHKO Bílé Karpaty, IS CHKO Beskydy, IS CHKO Litovelské Pomoraví, IS CHKO Blanský les, IS CHKO Moravský kras).

Plánují se expozice, skanzen i interaktivní prvky v okolí zámečku

V první části expozice na Třech trubkách se tak podle plánu návštěvníci mají dozvědět všechny souvislosti vzniku krajiny Brd, která se vymyká svému okolí. Druhá část bude ukazovat, jaké přírodní, kulturní i historické poklady Brdy skrývají. Třetí pak vysvětlí, proč a jak je třeba zdejší jedinečnou přírodu chránit.

Chybět nebude ani expozice o lesních řemeslech, geologické miniexpozice a nauka o lesní fauně a floře. Multifunkční prostory by pak měly poskytnout zázemí pro dočasné výstavy a pro vzdělávání díky obohacujícím snímkům a záběrům z krajiny. Samozřejmostí bude zázemí pro návštěvníky, včetně sociálních zařízení, občerstvení a především informační servis.

V širším okolí památkově chráněného objektu pak vznikne několik zón pod širým nebem. Na dvoře hospodářských objektů zámku se počítá s vybudováním venkovních expozičních ploch věnovaných rostlinám na Brdech, živlu voda a jeho zdrojům i využitelnosti. Pod stromy na okolních pozemcích by měla vyrůst stanoviště s interaktivními prvky, a také skanzen v objektu přesunutého seníku. Areál tak bude sloužit široké veřejnosti, která se chce dozvědět informace z dříve nepřístupného újezdu, naučit se a vyzkoušet si něco nového a především strávit čas v klidné a tiché krajině nedaleko Prahy.

Z Třech trubek povede síť turistických tras, cyklotras i naučných stezek do Brd

Na areál pak po asanaci v současnosti nepřístupných vojenských ploch bude navazovat síť turistických tras, cyklotrasa naučných stezek směrem na bývalé dopadové plochy Jordán a Tok či na náhorní pánev k Padrťským rybníkům.

Součástí interpretačního plánu jsou i doporučení řešící zajištění dobré dopravní dostupnosti Třech trubek. Zvažováno je vybudování pěšiny pro pěší návštěvníky, která by vedla paralelně s účelovou komunikací a propojila záchytné parkoviště ve Strašicích s Třemi Trubkami. Dále se uvažuje o vytvoření nízkokapacitního parkoviště II. stupně v blízkosti areálu, a tedy dopravní dostupností pro omezený počet aut řízený pomocí inteligentního parkovacího systému.

VLS v současné době začínají s přípravou finálního projektu Domu přírody Brd na Třech trubkách pro žádost o dotaci z evropských fondů. Ten by měl být dokončen na jaře 2018.

Více informací najdete na stránkách http://www.vls.cz

vizualizace Domu přírody Brd: VLS