Lesy České republiky dají letos na opatření proti kůrovci 172 milionů korun

16563923 - danger bark beetle sign

Také letos chrání podnik Lesy České republiky spravované porosty před lýkožroutem smrkovým zvaným kůrovec. Státní lesníci připravují v celé republice 300 tisíc lapáků a více než 30 tisíc lapačů. Na opatření je vyčleněno 172 milionů korun, loni bylo vyčerpáno 142 milionů.

Lesy ČR v loňském roce musely zadat ke zpracování 4,3 miliony metrů krychlových dříví v rámci tak zvané nahodilé těžby. Celkem 700 tisíc metrů krychlových souviselo s větrnými epizodami. Zbytek šlo na vrub doznívajícímu suchu, tedy i dříví napadené kůrovcem, jehož se vytěžilo přes dva miliony metrů krychlových. Stromy oslabené nedostatkem vláhy jsou totiž pro kůrovce a další škůdce ideálním útočištěm. „Situace je nyní v rámci České republiky značně rozdílná. Nejvíce kůrovcového dříví bylo loni vytěženo v krajích Moravskoslezském – 1,18 milionů metrů krychlových a Olomouckém – 350 tisíc metrů krychlových. V ostatních regionech v zemi, s výjimkou Třebíčska a Jemnicka na Vysočině, se podařilo situaci zvládnout a kůrovec je tak pod kontrolou,“ uvedl výrobně technický ředitel lesů ČR Václav Lidický. Problém nadále trvá na severní Moravě a ve Slezsku. Především tam lesníci letos soustředí nejvíce obranných opatření. „Pokusíme se maximum kůrovců odchytit do lapáků a lapačů. Instalujeme i otrávené lapáky a feromonové dřevěné trojnožky. Lesníci vyhledávají napadené stromy, školíme personál a posilujeme stavy. O problému jednáme i se smluvními partnery. Hodně bude záležet na počasí,“ dodal Václav Lidický a zároveň upozornil, že kromě státního podniku, který spravuje necelou polovinu lesů v zemi, musí věnovat pozornost napadeným stromům také ostatní vlastníci lesů. „Majitelům lesů, kteří si nevědí s problémem rady, doporučuji oslovit svého odborného lesního hospodáře nebo případně nejbližší lesní správu státního podniku. Lesníci posoudí vhodnost opatření proti kůrovci a další postup,“ pokračoval Lidický. Pomoci může i videopříručka pro drobné majitele lesů do 50 hektarů, kterou natočily Lesy ČR.


Lapák je pokácený, zdravý a od větví zbavený strom, který postupně zavadá a svou vůní láká kůrovce. Ti na lapák nalétají a pod kůrou v lýku zakládají novou generaci. Klíčová je včasná asanace, tedy odkornění (oloupání kůry) nebo chemický postřik před tím, než škůdce dokončí svůj vývoj. Lapáků je více druhů.

Lapač

Pheromone trap for bark beetle in grass on meadow near forest .

je plastová past, do které se láká škůdce pomocí feromonového odparníku. Odchycení brouci se pak v pravidelných intervalech 7 až 10 dnů vybírají a likvidují. Drobní vlastníci lesa často využívají právě feromonové lapače, čímž se vyhnou kácení zdravých stromů na lapáky.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Lesy ČR, s. p.

http://www.lesycr.cz

Ilustrační fotografie: 123 RF

  1. Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_teka77
  2. Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_patrikslezak