Na jedinečných umělých plovoucích ostrovech letos společně hnízdili rackové, kachny a rybáci

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze řeší projekt, který chce poskytnout vodním ptákům více možností k zahnízdění pomocí instalace umělých plovoucích ostrovů na rybnících v jižních Čechách, a také na severočeských zatopených lomech.

„Na obhospodařovaných rybnících, které slouží jako tradiční hnízdiště vodních ptáků, letos racci chechtaví, rybáci obecní a některé druhy kachen na našich plovoucích ostrovech skutečně hnízdili,“ říká Zuzana Musilová, koordinátorka projektu.

Dvouletý projekt Norských fondů a jejich výzvy Rago (2022-2024) přináší inovativní řešení pro zvýšení celkové biodiverzity mokřadů.

Co si pod umělým plovoucím ostrovem představit?

Konstrukce ostrova je tvořena konstrukcí ze dvou gabionových sítí, které fixují rohož z kokosových vláken. Ta slouží ke snazšímu uchycení vodních rostlin, např. ostřic, sítin, vodních kosatců. Lehká gabionová konstrukce má dostatečnou pevnost a odolnost, aby odolala přírodním podmínkám. Je nadnášena plováky a ukotvena pomocí tvárnic k rybničnímu dnu.

Základní plocha jednoho ostrova je 32 m2 a sestaven je z 16 dílů o ploše 2×1 m. Technologii plovoucích ostrovů vyvinuli v rámci svého předchozího projektu partneři projektu ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Partnerem projektu je také Norwegian Institute for Nature Research – NINA.

Reakce vodních ptáků na plovoucí ostrovy

Na našich rybnících dochází k úbytku vhodných porostů k hnízdění, proto vytváříme v rámci projektu alternativní přírodě blízké řešení v podobě 20 umělých plovoucích ostrovů instalovaných na rybnících v jihočeském kraji a na severočeských nádržích.

V letošním roce bylo na ostrovech prokázáno hnízdění racka chechtavého (47 hnízd), rybáka obecného (25 hnízd), poláka chocholačky (5 hnízd), poláka velkého (3 hnízda), potápky roháče (3 hnízda), kachny divoké (2 hnízda), husy velké a slípky zelenonohé (po 1 hnízdu).

Obzvlášť účinné se ukázaly plovoucí ostrovy instalované v blízkosti již stávajících kolonií racků a rybáků (např. rybník Domin a Vyšatov u Českých Budějovic), kde spolu s těmito druhy úspěšně vyhnízdili i polák velký a polák chocholačka.

Na rybníku Obecní u Kardašovy Řečice se pomocí umělých ostrůvků podařilo obnovit již zaniklé hnízdiště celoevropsky ubývajícího poláka velkého.

Řešitelé zaznamenali na lokalitách i negativní zkušenosti v podobě devastace ostrovní vegetace herbivorními druhy vodních ptáků jako jsou labutě a husy.

Více informací o tomto projektu najdete zde.

Zdroj: https://www.czu.cz/cs