Na Čerchově probíhá likvidace chátrajících vojenských budov

Více než desetiletá spolupráce mezi zástupci Města Domažlice, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva obrany ČR v oblasti Čerchova dospěla do finále. Do konce letošního roku budou zbourány vojenské budovy na Čerchově, Bystřici a Malinové hoře. Nyní je odvezen veškerý azbest, zbourána část budov na Malinové hoře a započala demolice na Čerchově. Práce se naplno rozjedou v období od 12. do 30. července. Po tuto dobu bude kvůli bezpečnosti vrcholová část pro veřejnost zcela uzavřena.

Kromě Kurzovy a vojenské věže zůstane stát na Čerchově pouze jedna budova. Bude přebudována Městem Domažlice na zázemí pro turisty. V nově zrekonstruovaném objektu se mohou návštěvníci těšit na restauraci, ubytování pro pěší a cyklisty a muzeum s expozicí o historii Čerchova. Dočasně také zůstane stát budova v soukromém vlastnictví Bistro caffe Čerchov.

„Čerchov je významným turistickým cílem, historie jeho využívání sahá až do 19. století,“ říká starosta Domažlic Zdeněk Novák. „Společně s ochranou přírody se podařilo nastavit přírodě šetrný způsob využití území. Možnosti rozvoje turistického ruchu jsou deklarovány schválenou územní studií,“ doplňuje starosta.

Foto: likvidace chátrajících vojenských budov na Čerchově, autor Zdeněk Myslík

„Čerchov a jeho okolí je nejcennější a nejzachovalejší část chráněné krajinné oblasti Český les. Významné jsou především rozsáhlé a zachovalé bukové lesy chráněné jako národní přírodní památka Čerchovské hvozdy. Přírodě blízké lesy jsou útočištěm mnoha chráněných a vzácných druhů živočichů, rysa ostrovida, kočky divoké, tetřeva hlušce, jeřábka lesního, datlíka tříprstého či čápa černého,“ říká Tomáš Peckert z AOPK ČR.

Vzhledem k významu území pro ochranu přírody je možné financovat likvidaci z Operačního projektu Životní prostředí, specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: cesta lesem, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_andreasgaertner