Na Borkovických blatech se zase začne tvořit rašelina, Lesy ČR obnovily devět hektarů a projekt pokračuje

Obnovit tvorbu rašeliny na Borkovických blatech, historickém jihočeském rašeliništi, zadržet v krajině vodu a vytvořit biotop pro vodomilné rostliny i živočichy bylo cílem dalšího dokončeného projektu Lesů Česká republiky. Během první etapy podnik investoval bezmála 250 tisíc korun, dalších 210 tisíc přispělo z dotačního programu Ministerstvo životního prostředí ČR. Lesy ČR vrací vodu lesu!

S těžbou rašeliny se v katastru Borkovic skončilo v 80. letech minulého století. Kvůli odvodňovacím kanálům tak plochy postupně vysychaly a zarůstaly náletovými dřevinami. „Kanály jsme tedy na 4,1 kilometru zaslepili a přehradili 43 dřevěnými přehrážkami, které na více než devíti hektarech lesa zadrží vodu a postupně se tak obnoví i tvorba rašeliny,“ řekl Martin Poláček, náměstek pro vodní hospodářství a investice z Oblastního ředitelství Lesů ČR jižní Čechy.

Podobná opatření se osvědčila při revitalizacích šumavských rašelinišť. „Jsou poměrně levná, ale účinná. Už po několika týdnech se znatelně zastavil odtok vody z oblasti a vytvořily se rozsáhlé mokřady,“ pokračoval Poláček. V jižní části území vznikla asi dvouhektarová laguna s mělkou vodou, kterou využijí k  rozmnožování obojživelníci.

Projekt pokračuje druhou etapou na více než 60 hektarech lesa. Opět se podniku podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

O všech vodohospodářských projektech Lesů ČR se dočtete na www.vracimevodulesu.cz.

Zdroj: https://lesycr.cz/