MŽP: Česká republika je nadále proti návrhu regulace olova

Česká republika, konkrétně zástupci Ministerstva životního prostředí (MŽP) a dalších pěti ministerských rezortů, odmítli další návrh Evropské komise na regulaci použití olověného střeliva na území členských států Evropské unie. Evropská komise, s cílem regulovat vnos olova do životního prostředí, zveřejnila před únorovým jednáním členských států přepracovaný návrh na jeho regulaci. Ten ovšem zůstává pro Českou republiku nepřijatelný, především pro svou neaplikovatelnost a nemožnost kontroly. Proti návrhu se staví také Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), která požádala MŽP, aby se postavilo proti návrhu Evropské komise ohledně používání olověného střeliva do brokovnic v mokřadech a jejich okolí.

Na základě nesouhlasu členských států v listopadu loňského roku (viz. tisková zpráva Evropská komise přepracuje svůj další návrh na regulaci olověného střeliva, proti se postavila i ČR ) slíbila Evropská komise přepracování posledního návrhu na vznik nové evropské legislativy, který by celoevropsky reguloval vnos olova do životního prostředí.

Před jednáním členských států, které se koná v Bruselu 4. února, a kde by se mělo o návrhu na vznik nové legislativy závazně hlasovat, Evropská komise upravený návrh na regulaci olova ve střelách a rybářských olůvkách zveřejnila.

„Navrhovaná úprava je oproti minulé verzi však pouze kosmetická. Zůstává zákaz používání olova poblíž veškerých vodních ploch, tedy i řek, potoků či strouh všude v krajině, a platí vznik tzv. nárazníkových pásem v okolí vod. V nich by nebylo možné ani střílet ani držet olovo. Jedinou změnou od minulého návrhu je tak vesměs snížení velikosti nárazníkového pásma ze 400 metrů na 300 metrů v okolí mokřadů v širokém slova smyslu, tedy v okolí jakýchkoliv vod. Nelogické a v praxi neaplikovatelné návrhy, které oklikou povedou k plošnému zákazu používání olova ze strany myslivců nebo rybářů, budeme i nadále odmítat,“ upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Ministerstvo životního prostředí jsme o problematických částech návrhu informovali a nabídli případné řešení. Poukazujeme na několik nedořešených a nedomyšlených nařízení. O návrhu se bude jednat 4. února 2020 na výboru REACH v Bruselu,“ uvádí ČMMJ na svých stránkách, kde  shrnuje problematické body. Například, že  není známo kolik myslivců bude nařízením postiženo, kolik brokovnic je třeba upravit či vyměnit.

„Myslivci, kteří nemají vhodnou brokovnici k užívání alternativ k olověnému střelivu budou nuceni si koupit novou zbraň. Komise uvádí, že „náklady na navrhované omezení by nesli především lovci a že zvýšení nákladů by bylo pro lovce přiměřené„. Náklady pro myslivce však nejsou vyčísleny s ohledem na nové podmínky návrhu Komise. Nařízení vykazuje známky absence posouzení všech rizik a postrádá socioekonomickou analýzu,“ poukazuje na mezery v návrhu ČMMJ.

Upravený návrh Komise tento týden projednala pracovní skupina svolaná ministrem Brabcem a složená ze zástupců ministerstev životního prostředí, zemědělství, obrany, vnitra, zdravotnictví a průmyslu a obchodu.

Návrh Komise podle MŽP a ČMMJ de facto znamená plošný zákaz použití olova v krajině. Zdaleka ne vždy však existují alternativy, čím olovo v budoucnu nahradit, na nebezpečnost používání náhrad v různých typech střeliva a zbraní pak upozornili i zástupci Ministerstva vnitra

Z návrhu Komise navíc není podle MŽP a myslivců jasné, jak se návrh dotkne sportovních střelců a bezpečnostních složek, byť se Komise v listopadu zavázala, že se jich novinka nijak nedotkne, upozornili zástupci rezortů vnitra a obrany.

Zástupce Ministerstva zemědělství také upozornil na problém s prokazatelností skutečných dopadů použití olova na přírodu v České republice. Ministr životního prostředí Richard Brabec v této souvislosti informoval, že již před několika týdny slíbil myslivcům a dalším hospodářům v krajině, že MŽP nechá zpracovat rešerši reálných dopadů olova na životní prostředí v České republice. O detailním zadání a obsahu takového materiálu meziresortní skupina rovněž diskutovala.

Z výše zmíněných důvodů se mezirezortní pracovní skupina  shodla, že trvá na odmítnutí aktuálního návrhu Evropské komise a Česká republika, zastoupená na jednání v Bruselu Ministerstvem životního prostředí, je připravena na jednání Komise počátkem února návrh odmítnout opět jako celek.

Celé vyjádření ČMMJ k návrhu regulace olověného střeliva: https://www.cmmj.cz/cmmj-zada-o-podporu-mzp-ve-veci-zakazu-oloveneho-streliva/

Zdroje: Ministerstvo životního prostředí

             Českomoravská myslivecká jednota

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_zorandim