Nová interaktivní výstava představuje myslivost jako poslání, vášeň i tradici

Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné připravilo pro své návštěvníky vánoční dárek: novou expozici Myslivost. Výstava, kterou zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka, je přístupná veřejnosti od středy 21. prosince. Myslivost je ve svém prazákladu založena na hlubokém a letitém vztahu člověka k přírodě, a také na tradici, tvořící nedílnou součást našeho národního kulturního dědictví. A právě o nich je nová expozice Národního zemědělského muzea.

Málokterý obor lidské činnosti prošel v dějinách tolika proměnami, jako myslivost. Původní nezbytnost, zajišťující přežití, se časem přetvořila v doplňkovou činnost; poté v zálibu a kratochvíli, vedoucí k zakládání řádů a spolků, až po přerod v povolání a úplnou profesionalizaci. Nejvíce změn ale myslivost doznala během posledních sta let – od společensky uznávané profese ve století minulém, až po dnešní chápání myslivosti především jako zájmové, společensky však ne zcela jednoznačně přijímané činnosti.

V nové expozici je hravou a interaktivní formou znázorněna historická cesta myslivosti od paleolitu po středověk, stejně jako další vývojové etapy, včetně zakládání prvních loveckých řádů, propojení myslivosti s lesnictvím, až po změny ve 20. století po vzniku republiky, kdy byla v roce 1923 založena Československá myslivecká jednota. V nové expozici ale nejde ani tak o přesná historická data, jako o přírodu, pohyb člověka v ní a jeho vztah ke stromům i ke zvířatům.

 057b_danci-v-obore-brezka_foto-archiv-vuhm

Les vždy skrýval řadu tajemství a překvapení a působil na všechny lidské smysly, navíc vždy představoval hranici mezi realitou a fikcí. Prostředí hlubokého lesa bylo častým atributem bájí a pohádek, stejně jako čerti, často zobrazovaní v mysliveckých stejnokrojích. Ve vrstvách lesa uvnitř expozice mohou návštěvníci potkat vysokou, černou i drobnou zvěř a sledovat její stopy, vyzkoušet si vlastní schopnosti v roli myslivce a hlavně zkoumat reakce přírody, zvířat i lidí na proměnu přírodních podmínek. Seznámí se i s loveckými technikami, zjistí, jaký je rozdíl mezi čekanou, šoulačkou a lovem na újedi, dozví se mnoho o vábících prostředcích i základech sokolnictví, a to nejen díky virtuálním prvkům a bohaté textové části, ale i prostřednictvím množství historických exponátů ze sbírkotvorného fondu Národního zemědělského muzea.

„Po expozici Rybářství, která přivítala první návštěvníky před rokem, je Myslivost další v řadě těch, které v Národním zemědělském muzeu postupně vznikají. I tato expozice je hravá a interaktivní a pěkně se v ní prolínají virtuální prvky s textovou částí a historickými exponáty. Věřím, že se bude líbit nejen dětem, ale že zaujme i dospělé a odbornou veřejnost,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Nová expozice v Národním zemědělském muzeu vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, koníčka, poslání i profese, kde role člověka byla vždy zásadní. „Myslivec nemá být pouhým synonymem pro lovce a střelce,“ zdůrazňuje náměstek generálního ředitele Jiří Houdek. „Správný myslivec by měl být zoologem, etologem i kynologem, měl by dobře znát zbraně, disponovat střeleckými dovednostmi a mít znalosti z ekologie i klimatologie. Myslivost je obor nesmírně vrstevnatý, a pokud se mu chce člověk věnovat naplno, musí toho hodně znát a umět. Což se snažíme naší novou expozicí přiblížit.“ říká.

Podle TZ Národního zemědělského muzea upravila redakce lesaktualne.cz

http://www.nzm.cz

ilustrační foto: daňci  v oboře Březka