Myslivci: Zákaz olova si líbit nedáme

Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) se vyjádřila k informacím o plánovaném úplném zákazu střeliva s olověným jádrem a rybářských olůvek. Tato iniciativa přichází z Evropské komise, která pověřila agenturu ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) shromažďováním informací stran rizik a dopadů zákazu olověného střeliva a rybářských olůvek s cílem obojí v nadcházející době zakázat. Ve své následné zprávě pak ECHA doporučila zavedení dalších, zpřísňujících opatření pro regulaci používání olova s tím, že dotčené způsoby používání olova (olověné střelivo, rybářská olůvka) představují riziko pro životní prostředí a zdraví občanů.

Českomoravská myslivecká jednota k tomuto tématu již v minulosti prezentovala stanovisko [odkaz: http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Tiskova-konference-k-navrhu-zakazu-olova.aspx] založené především na myslivecké praxi. Nyní k tomu uvádí:

Naše analýza ukázala zásadní argumentační nedostatky studie, jejímž závěrem bohužel je návrh plošného zákazu prodeje olověného střeliva v celé EU nehorázně odůvodněný snadnou vymahatelností takového nařízení. Na úrovni primárního výzkumu rozebralo a zneplatnilo [odkaz: https://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/3265-analyza-lex-z-s-ke-zprave-echa-doporuceni-k-uplnemu-zakazu-oloveneho-streliva] argumenty ECHA také sdružení majitelů zbraní LEX. Poslední akci jménem myslivců i ostatních střelců a rybářů v Česku, v součtu téměř jednoho milionu občanů, uspořádal spolek LIGA LIBE bojující za práva slušných bezúhonných občanů na zbraň či sebeobranný prostředek a bojující proti populistickým zákazům v této oblasti, v jehož vedení je osobou Bohumila Straky zastoupena i Českomoravská myslivecká jednota.

Představitelé LIGY LIBE navštívili v jediný den předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, Úřad vlády, kde je jménem premiéra Andreje Babiše toho času na pracovní cestě v zahraničí přijal ředitel Odboru koordinace evropských politik Štěpán Černý i ministra životního prostředí Richarda Brabce. Všem politikům byla doručena protestní nóta, která politickou reprezentaci České republiky vyzývá k odmítnutí plošného zákazu olova ve střelivu. Za olovo nejsou cenově ani vlastnostmi srovnatelné náhražky. Jeho zákaz by znamenal větší nebezpečí při lovu kvůli vyšší odrazivosti střel z jiných materiálů, větší utrpení zvěře kvůli menší energii střely i vyšší náklady kvůli vyšší ceně alternativního střeliva. Neznamenal by však snížení zátěže životního prostředí, protože alternativní materiály jsou stejně, ne-li více škodlivé. Všichni politici obdrželi v podobě originálních střel z bitvy u Slavkova důkaz toho, že olovo se ve volné přírodě ze střel neuvolňuje, a tedy nemůže tvořit takovou zátěž životního prostředí, jakou tvrdí ECHA.

Na oslovení ústavních činitelů reagovali někteří čeští europoslanci tvrzením, že se jedná o bouři ve sklenici vody, protože Evropská komise údajně žádný zákaz olova nechystá. To je ovšem jen částečná pravda. Je pravdou, že v současné době žádný takový návrh v EK nevzniká, ale to jen proto, že stávající EK si uvědomuje, že jej do konce svého mandátu v tomto roce už připravit nestihne. Na druhou stranu ale zadání pro agenturu ECHA bylo jednoznačné: Pokud bude prokázána škodlivost olova, což z pohledu ECHA byla, měly by závěry studie být podkladem pro jeho zákaz. Ten navíc nemá proběhnout legislativní cestou, ale pouhým dopsáním olova na seznam zakázaných látek REACH, Annex V [odkaz: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/annex_v_en.pdf/8db56598-f7b7-41ba-91df-c55f9f626545], čili čistě byrokratickým úkonem.

Informace, z nichž vycházíme, máme takříkajíc z první ruky, protože se v debatě o olovu prostřednictvím Federace organizací pro myslivost v EU (FACE) angažujeme již 40 let od jejího založení, v posledních letech samozřejmě intenzivněji. FACE se sídlem v Bruselu reprezentuje 7 milionů evropských myslivců, přičemž její vědci, odborníci a právníci se přímo účastní mnoha jednání v pracovních skupinách v odborných komisích s úředníky z Evropské komise, takže informace má od zdroje, ty nejspolehlivější. Z dosavadních jednání jasně vyplývá, že cílem je plošný zákaz olova a jen je otázkou času, kdy k němu dojde. Nejčastěji zmiňované předpokládané datum zákazu je v letech 2021/2022.

Plné znění článku najdete zde

Zdroj: Českomoravská myslivecká jednota

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_shaiith