Myslivci odmítají dohodu na omezení olova

Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) odmítá jakékoli snahy orgánů státní správy i Evropské unie vedoucí k dalšímu omezení možnosti užívání olověného střeliva. V současné době není prokázáno, že by olovo mělo významný negativní dopad na životní prostředí, jeho omezování tudíž není opodstatněné. Dostupné náhrady olova sníží bezpečnost střelby a zvýší riziko utrpení zvěře.

ČTK ve středu 16. 10. 2019 informovala, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyzve v příštím roce myslivce, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo. O dva roky později chce s organizacemi uzavřít memorandum o postupném omezení používání olova. Tento postup má vyplývat z návrhu Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020–2030 (Strategie).

Českomoravská myslivecká jednota se tématem olova zabývá dlouhodobě a své stanovisko nemění. Škodlivost olova pocházejícího ze střeliva není dostatečně prokázána, proto jakékoli snahy o jeho zákaz či dobrovolné omezení považujeme za neopodstatněné. MŽP se ve své zprávě odkazuje na zprávu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) ze 17. srpna 2018, která však škodlivost olova neprokazuje, je zpracována tendenčně a manipuluje závěry vědeckých studií. [1] [2] [3] [4]

Zákaz olova by měl také praktické dopady. V současnosti neexistuje dostupná alternativa olova, která by měla podobné vlastnosti. Olovo v sobě spojuje ideální hmotnost a tvarovatelnost. Střely na příklad z oceli se budou nevyzpytatelně odrážet, čímž ohrozí střelce či jeho okolí. Zároveň nemají dostatečnou hmotnost a nedochází k jejich řádné deformaci, tudíž mají menší ranivý účinek, a tím přivodí zvěři utrpení. Mnohé navrhované alternativy (vizmut, wolfram) jsou mnohonásobně dražší než olovo, jiné (měď) pak dokonce toxičtější. U některých (cín, vizmut, wolfram) míru toxicity v půdě vůbec neznáme. Studie prokazující významnou škodlivost olova ze střeliva mimo mokřady neexistují.

„S již platným zákazem olověného střeliva v mokřadech souhlasíme. Návrhy na omezení mimo mokřady ale odmítáme. Jsme připraveni diskutovat všechny opodstatněné návrhy i případnou shodu vtělit do Memoranda o dalším postupu (tedy nikoli o postupném omezení olova), které předpokládá Strategie,“ tlumočil stanovisko českých myslivců Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

„Myslivci tvoří přibližně jednu třetinu držitelů zbrojních průkazů. Jsme a zůstaneme důležitou součástí odporu českých střelců proti zákazům zbraní i olověného střeliva. Na snaze MŽP jednotný postoj střeleckých organizací rozdělit a také obcházet nedávné rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která vládu pověřila bojem proti zákazům olova, spolupracovat nebudeme,“ uzavřel Jiří Janota.

[1] https://www.cmmj.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=9c52b4fb-519f-480b-bd71-cde1a0b3c1cf

[2] http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Zakaz-olova-si-libit-nedame-(1).aspx

[3] http://www.cmmj.cz/getattachment/2df54c11-97be-4180-bc2c-ffaf0463ffe7/TZ_Myslivci-varuji-pred-zakazem-olova-a-podporuji-snahu-CR-proti-nemu-bojovat.docx.aspx

[4] https://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/3265-analyza-lex-z-s-ke-zprave-echa-doporuceni-k-uplnemu-zakazu-oloveneho-streliva

Podle tiskové zprávy ČMMJ, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_shaiith