Místo pro přírodu: hořečkům se v Polabí daří!

Na lokalitě Horky u Kounic, kterou loni vykoupil Český svaz ochránců přírody, letos vykvetlo přes sto vzácných hořečků nahořklých. Je to několikanásobně více, než v předešlých letech! Hořeček nahořklý patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny. Kdysi poměrně běžná rostlina suchých pastvin má dnes v České republice jen posledních pár desítek lokalit. Jednou z nich je i nevelký svah návrší Horky na Nymbursku, na katastru nedalekých Kounic.

Český svaz ochránců přírody koupil v rámci své kampaně na záchranu cenných lokalit Místo pro přírodu nijak nechráněný pozemek loni, a hned se pustil do práce. „Hořečky mají specifické nároky na údržbu pozemku,“ vysvětluje Pavel Brodecký z Velkojaroměřského pozemkového spolku, který o lokalitu pečuje.

„Jako dvouletka potřebují, aby první rok měla droboučká semínka kde vyklíčit a vytvořit rostlinky s přízemní růžicí listů, které následující rok vykvetou a postarají se o tvorbu semen pro další generace. Vrstva stařiny či hustý porost ostatních rostlin snižuje úspěch klíčení a přežití drobných rostlin hořečku.

Na místech, kde jsme našli zbytky odkvetlých hořečků z předešlého roku, jsme proto ještě v předjaří pokosili porost a železnými hráběmi opatrně vyhrabali stařinu, aby potenciální semena či přes zimu zatažené jednoleté rostliny měly prostor pro svůj růst.

V listopadu, po vysemenění, nás čekalo další kolo – vykosení některých náletových dřevin, celoplošná seč s vyhrabáním zbývající stařiny a mechu a pečlivý výhrab ploch u hořečků. Bylo toho za ty roky, co se o lokalitu nikdo nestaral, ohromná hromada.“ vzpomíná Brodecký.

Má všechna ta námaha smysl? Má? Obvyklé počty kvetoucích rostlin hořečku nahořklého na této lokalitě byly v jednotkách či nižších desítkách kusů. Letos zde vykvetlo přes sto hořečků, objevily se i na místech, kde je dosud nikdo neviděl.

Ale nejde jenom o hořečky. „Na Horkách roste a žije i řada dalších vzácných druhů, především rostlin a hmyzu,“ prozrazuje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody, koordinátor kampaně Místo pro přírodu.

„Díky péči pozemkového spolku se jim tu daří stejně jako hořečkům. Stráň je o to cennější, že je v podstatě ostrovem uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařovaných lánů a opuštěných zarůstajících pozemků, kde také mnoho rostlin a živočichů nepřežije. Záchrana takovýchto míst má tak význam nejen pro zachování několika vzácných druhů, ale i ve zcela praktické rovině; právě zde mohou přežívat a odtud se mohou do okolí šířit třeba opylovači, nebo predátoři, pomáhající pak zemědělcům v boji s nejrůznějšími škůdci bez nutnosti používání chemie.“

Péče o podobné lokality nikdy nekončí. Aktuálně pozemkový spolek kácením náletových dřevin zvětšuje plochu stráňky pro cenná společenstva. Další kosení a hrabání čeká kolem poloviny listopadu. Pokud by někdo chtěl zdejším hořečkům, motýlům či samotářským včelám pomoci, nechť kontaktuje Pavla Brodeckého (pagan@paganfolk.cz). Každá ruka bude dobrá.

Další informace o lokalitě Horky u Kounic naleznete zde.

Ilustrační foto: Horky, hořeček nahořklý, autor Jan Moravec

Zdroj: Český svaz ochránců přírody