Ministr zemědělství převzal záštitu nad projektem KŮROVCOVÉ INFO

Internetová aplikace KŮROVCOVÉ INFO, kterou vyvinuli odborníci z Lesnické práce a Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., získala záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Miniterstvo zemědělství tento unikátní projekt podpořilo pro významný přínos lesnickému rezortu.

Projekt je zaměřen na monitoring a sdílení informací o průběhu rojení lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky. KŮROVCOVÉ INFO je službou vlastníkům a správcům lesů v ČR i platformou pro další zkoumání bionomie lýkožrouta smrkového. http://www.kurovcoveinfo.cz/