Ministerstvo zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o příspěvek

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Vlastníci lesa mohou žádosti posílat od pátku 29. listopadu. 2019 do 28. února. 2020.

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 (čj. 49334/2019-MZE-16221 ze dne 28. 11. 2019).

Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejněného (včetně uživatelské příručky zde: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/financni-prispevky-na-kurovcove/modul-pro-zadatele-verze-pro-plne.html.

Znění zásad dotačního programu – k dispozici zde, nedošlo k žádným změnám v pravidlech uveřejněných na webu ministerstva 21. 10. 2019.

Stručná příručka pro žadatele – k dipozici zde. Změny (upřesnění), které nastaly ve finální verzi zásad oproti jejich předběžně zveřejněnému konceptu, jsou v této příručce označeny žlutě.

Žadatelé, kteří mají žádosti v modulu připravené, je tedy mohou odeslat na krajský úřad.

Znění zásad dotačního programu a stručná příručka pro žadatele jsou v příloze tohoto článku. Další informace jsou k dispozici prostřednictvím adresy eagri.cz/prispevky-kurovec.

Zdroje: Ministerstvo zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR

Ilustrační foto: https://cz.123rf.com/profile_nightman1965