Ministerstvo zemědělství zavedlo nová opatření pro rychlejší zalesňování kalamitních holin

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo počet území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Nově také uvolnilo pravidla přenosu sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin. Toto opatření obecné povahy bude platit do konce roku 2022.

„Nově můžou vlastníci lesa ve vyjmenovaných oblastech používat k obnově lesa lesní dřeviny bez ohledu na pravidla přenosu mezi přírodními lesními oblastmi a lesními vegetačními stupni. Tím dáváme lesním hospodářům důvěru, že zalesní co nejširší spektrum vhodných dřevin, a zajistí tak co nejstabilnější lesy pro budoucnost,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Opatření reaguje na regionální převisy nabídky nebo poptávky trhu se sadebním materiálem. Uvolnění se nevztahuje na smrk ztepilý, který již nebude vysazován v tak velkém měřítku, a na trhu je ho dostatek. Díky uvolnění zásad přenosu může vlastník lesa plně využít nabídky lesních školek a co nejdříve zalesnit na trhu dostupnými druhově vhodnými dřevinami.

Území mimořádně zasažené kůrovcem (červená zóna v rámci rajonizace) se rozšířilo do jižních a západních Čech. V těchto lesích mohou lesníci omezit obranná opatření (např. lapáky), aby mohli včas zpracovat a asanovat napadené dříví. Zároveň můžou zalesnění kalamitních holin odložit až na pět let od jejich vzniku. To umožní vlastníkům lesa soustředit se výhradně na zpracování kůrovcového dříví, a zabránit tak dalšímu šíření škůdce.

„Kombinace uvolnění zalesňovací povinnosti a možnosti přenosu sadebního materiálu na celém území zasaženém přemnožením kůrovce dává vlastníkům a uživatelům lesa obrovskou možnost, aby mohli založit stabilní a druhově bohaté lesy, které budou dlouho sloužit k prospěchu celé společnosti. Na druhé straně, tato důvěra musí být vyvážena zdravým selským rozumem a notnou mírou odpovědnosti k uvolněným pravidlům. Doufám, že tyto velmi správné kroky ze strany Ministerstva budou brzy podpořeny přijetím opatření k výraznému snížení stavů zvěře,“ uvedl děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Marek Turčáni.

MZe spolu s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů zasažení porostů kůrovcovou kalamitou trvale monitoruje. V případě dalšího mimořádného rozšíření dojde k opětovné aktualizaci rajonizace.

Od roku 2017 se ČR potýká s historicky nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou. Celková plocha potenciálně ohrožených smrkových porostů je kolem 500 tisíc hektarů. MZe hodlá vyplatit nestátním vlastníkům lesů na zmírnění dopadů kalamity až 2,5 miliardy Kč. Z nového dotačního programu vláda pro letošek uvolní 1,5 miliardy Kč. Dle objemu žádostí chce MZe jednat o uvolnění další miliardy na začátku příštího roku. Podporu už notifikovala Evropská komise. Vlastníkům lesů poskytuje MZe i další podpory. Letos vzrostla podpora hospodaření v lesích na 1,15 miliardy Kč.

Informace k opatření obecné povahy vydaných Ministerstvem zemědělství k řešení kalamitní situace v lesích najdete zde

Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství, red.